KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ČS MO KSČM KOŠŤANY 25. 11. 2016

Členská základna MO KSČM Košťany je v současné době čtrnácti členná, na členské schůzi bylo přítomno deset členů. Z OV KSČM přijeli místopředseda Tomáš Zíka a tajemnice Jitka Hanousková. Jednání řídil předseda ZO KSČM Jiří Dudešek. V úvodu citoval předsedu KSČM s. V. Filipa k 17. listopadu. Dále se ČS zabývala hodnocením voleb do KZ. KSČM ve městě obsadila druhé místo za ANO. Členové MO kritizovali strhávání plakátů KSČM, předseda je musel vylepovat 3x. Kladně byl hodnocen plakát v HaNo s heslem: „nechcete-li se spálit, volte komunisty.“ Členská schůze dále hodnotila svou činnost a příspěvkovou morálku. Díky spolupráci s LKŽ a dotace z KV mohly být realizovány tradiční akce MDŽ, PA k výročí osvobození a Vánoční posezení. V roce 2016 k nim přibyl i Den horníků. ČS projednala a schválila návrh kandidátů do PS PČR a zvolila delegáta na OK. s. Hanousková podala obsáhlou informaci z 1. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje a k nové směrnici pro hospodaření KSČM v roce 2017.