KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ČS MO KSČM KRUPKA 24. 11. 2016

Členská schůze proběhla v Koloseu v Krupce za účasti 28 členů. Za vedení OV KSČM se jí zúčastnil místopředseda Tomáš Zíka, který také pořídil fotodokumentaci. Nechyběl místostarosta města a krajský zastupitel Ing. Jaroslav Dubský.  Předseda MO KSČM  Petr Kadavý zhodnotil činnost MO za uplynulé období, jednotlivé akce a poděkoval členům i vedoucím stranických skupin za jejich práci. Za velký problém označil stárnutí členů a nutnost zaměřit se na mladé lidi. Ing. Jaroslav Dubský zhodnotil plnění volebního programu a upozornil na některé body, které jsou rozpracované. Členská schůze schválila návrhy kandidátů do PS PČR a delegáty na Okresní konferenci. V diskusi byly ventilovány některé problémy města, postavení kandidátky pro příští komunální volby, setkání občanů města  s prezidentem 23. 11. V závěru ČS pozval předseda členy na vánoční posezení 15. 12.