KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ČS ZO KSČM ÚJEZDEČEK 11.11.2016

ZO KSČM Újezdeček za účasti jednatelky MV KSČM Teplice projednala zprávu o činnosti organizace. Ta konstatovala, že ZO KSČM Újezdeček řeší úkoly operativně, schází se dle potřeby. Z VČS vyplynul úkol spolupracovat se zastupiteli zvolenými za KSČM – SPLNĚN (zastupitelka je předseda ZO, s dalším zastupitelem je v pravidelném kontaktu) a dosáhnout ve volbách do KZ co nejlepší výsledek – SPLNĚN – Újezdeček byla jediná obec v okrese Teplice, kde KSČM zaznamenala byť nepatrný nárůst v % hlasů o 0,35 a ve volbách do KZ v obci zvítězila. Přispěla k tomu jistě i agitace v obci, především v klubu důchodců. Hospodář ZO podal zprávu o hospodaření a rozbor placení členských příspěvků (v roce 2015 byl průměr na člena 91,50 Kč a v letošním roce 105,30 Kč). ČS pozitivně vyhodnotila podíl ZO na předvolební akci k volbám do KZ a spolupráci se zastupiteli. ZO KSČM se podílela na předvolební agitaci k volbám do KZ. V klubu důchodců byly předány volební materiály a propagační předměty 25 občanům, do schránek voličům byly rozdány kalendáříky, volební programy a kartičky lídra kandidátky. Na propagaci se podílela i kandidátka a končící krajská zastupitelka J. Hanousková. Dobrou práci odvedl při volbách i člen OVK za KSČM, který si vylosoval předsedu OVK a řídil ji s přehledem a znalostí věci. Pro volby do PS PČR 2017 si ZO KSČM klade za cíl propagaci kandidátů na veřejnosti, seznámení občanů s volebním programem, účast ve volební komisi při volbách. ČS zvolila delegáta na městskou i okresní konferenci a projednala a doporučila návrhy kandidátů pro primární volby do PS PČR. ČS uložila členům aktivně se zapojit do propagace kandidátů pro volby do PS PČR na veřejnosti, seznámit občany s volebním programem a účastnit se ve volební komisi při volbách.

Jitka Hanousková, předseda ZO KSČM Újezdeček