KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE BÍLINA 14. 12. 2016

Poslední městská konference v okrese Teplice se konala 14. prosince v Bílině v klubu důchodců na Pražském předměstí. Přítomno bylo všech 37 zvolených delegátů, kteří zastupovali šest základních organizací ve městě a tři v přilehlých obcích Hostomice, Hrobčice, Křemýž. Jednání řídil předseda MV KSČM Bílina Milán Síba. Hosty jednání byl hejtman Ústeckého kraje a starosta města Bílina Oldřich Bubeníček, místopředseda OV KSČM a okresní jednička pro volby do PS PČR 2017 Tomáš Zíka a tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková. Nechyběli ani zastupitelé města za KSČM. Městská konference projednala předložené materiály a určila úkoly pro další období, především v přípravě voleb do PS PČR. Starosta města informoval o aktuálním dění ve městě a plánech pro příští rok.  Vedoucí kandidát hovořil o své dosavadní politické práci a zkušenostech. Tajemnice OV KSČM s hospodáři základních organizací projednala nutné kroky k uzavření hospodaření roku 2016 a informovala o změnách platných od roku 2017. Po skončení městské konference následovalo Vánoční posezení.                 (jh)