KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE DUCHCOV 12. 12. 2016

Předseda MV KSČM Duchcov Petr Kňourek přivítal delegáty i hosty městské konference a seznámil je s programem jednání. Městská konference projednala a schválila zprávu o činnosti a akceschopnosti členské základny, zprávu o hospodaření, vyhodnocení podílu MV na předvolební agitaci k volbám do KZ, přípravu na volby do PS PČR 2017 a návrh kandidátů. Pro primární volbu na Okresní konferenci doporučili Petra Kadavého, Tomáše Zíku, Bc. Lukáše Brázdu a Martinu Zigmundovou.  Z důvodu větší akceschopnosti rozhodla Městská konference o sloučení stávajících  ZO č. 5 a 7 v jednu městskou organizaci.  Za VV OV KSČM se konference zúčastnili Petr Kadavý a Jitka Hanousková, která mimo jiné vysvětlila způsob hospodaření organizací od nového roku. Přítomný místostarosta Ing. Stanislav Strohmeier  informoval městskou konferenci o zapojení občanů do komisí a výborů města.  Celkem je to 128 lidí, z toho 16 KSČM. Dále vysvětlil postup města při umístění pamětní desky s. Zádovi.  (jh)