KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE

DNES PO JEDENÁCTÉ
Dnes, 16. 9. 2016 se sešli po jedenácté zastupitelé statutárního města Teplice. Po schválení programu vše vypadalo na rychlý průběh jednání. Oznámení o vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Teplice, rozpočtová opatření , prodej pozemků. Vše tedy „jasné“.
Zdání ale klame. V bodě 7, prodej části parcely mezi domy se rozpoutala diskuse o nevhodnosti parcelu s věcnými břemeny (sítě) prodat, či otevřít. Bude uzavřená a nebude na prodej. Ostatní prodeje v bodech 3 až 10 odsouhlaseny. Vykoupení parcely (bod 11) i bezúplatné převody (body 12 – 15) schváleny, stejně jako výkup stavby v bodě 16. V bodech následujících nebyly schváleny navrhované prodeje částí parcel, směny parcel, ani výkup parcely či stavby.
Bod 30 upravil zřizovací listinu MŠ Jaselská. Obohatil ji o přístupovou cestu. Ani mimořádná dotace na podporu sportu nepřinesla diskusi.. Ani dohoda o úhradě škody poškozenému neměla diskusní vystoupení. Trochu vzruchu přinesly dotazy na potenciální partnerská města. Oslovené subjekty nereagují a seznam je opravdu široký. Jen dvě města jeví zájem. Smlouva o dotaci na vybudování parkoviště vedle nemocnice rozpoutala velkou diskusi nejdříve o možném doplnění smlouvy, potom o doplnění usnesení. Schválen byl původní návrh beze změn.
Změna 002 územního plánu se po velmi rozsáhlé a mnohdy emotivní diskusi – mj. na můj návrh – neschválila. Následující – 36. bod pořadu byl naopak schválen. Bude pořízen nový územní plán. Závěrem se do diskuse zapojili dva občané. Jeden kritizoval množství jednosměrek v Trnovanech a druhý poukázal na letitou snahu upravit územní plán za bývalým koupalištěm v Zámecké zahradě. To bude jistě jeden z podnětů pro nový územní plán. Naštěstí v jednání nezazněly předvolební tóny a tak po cca 150 minutách jednání zastupitelstva skončilo. Příští zasedání je oznámeno na 16. 12. od 14,00.

 Jaromír Kohlíček, zastupitel města Teplice za KSČM

poznámka: občanem, který kritizoval množství jednosměrek v Trnovanech je náš člen Pavel Krouský