KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

23. ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE 29. 6. 2015

Předprázdninové jednání krajského zastupitelstva mělo rekordních 65 bodů a trvalo téměř osm hodin. Kromě tradičních bodů jednání jako je aktuální informace o Regionálním operačním programu Severozápad, hodnocení dotačních titulů a programů, žádostí o finanční příspěvek z Fondu ÚK a zpráv z jednotlivých oblastí činnosti KÚ to bylo projednání závěrečného účtu a účetní závěrky ÚK za rok 2014,  zpráva o bezpečností situaci v oblasti veřejného pořádku a roční zpráva o stavu požární ochrany v Ústeckém kraji či vyhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana ÚK za rok 2014. V úvodu zasedání byli pamětními listy a dárky oceněni medailisté letní dětské olympiády v Plzni. Výprava z Ústeckého kraje si přivezla 44 medailí a skončila na 8. místě. Současně byl představen maskot a vlajka VII.  zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016, která se bude konat v našem kraji. Krajští zastupitelé mezi sebou přivítali ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který informoval o stavu jednání o limitech pro těžbu hnědého uhlí a Energetické koncepci. A ještě jedna příjemná zpráva na závěr – hejtman ÚK Oldřich Bubeníček spolu s radním pro ekonomiku Ladislavem Drlým převzali ratingové ocenění za rok 2014 a to Aa1.cz. Národní rating Ústeckého kraje Aa1.cz odráží stabilizaci provozního přebytku, salda rozpočtu v roce 2014 a dostatečné hotovostní rezervy a udělila ho ÚK Mezinárodní ratingová agentura Moody´s Investors Service.

Jitka Hanousková, zastupitel Ústeckého kraje

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *