KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

24. ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE 7. 9. 2015

V úterý 7. září se uskutečnilo 24. zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje. Mělo na programu 55 bodů a trvalo téměř osm hodin.  Mimo jiné jsme projednali  a schválili Dofinancování sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v ÚK. Celkem je na dofinancování k dispozici 80 394 289 Kč. Při rozdělení mezi poskytovatele byl zachován rovný přístup a zásady nediskriminace a transparentnosti. Další „velké“ peníze se rozdělovaly v programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území ÚK 2015. Na program byla z rozpočtu kraje vyčleněna částka 12 063 000 Kč. Odboru zdravotnictví bylo doručeno 20 žádostí o poskytnutí dotace a všechny byly uspokojeny. Nejvyšší částka 6 829 600 Kč je dotace pro Krajskou zdravotní a.s. Nebyla schválena Strategií financování rozvoje a údržby silnic ÚK. V souvislosti s nutnou rekonstrukcí silnic II. a III. tříd zvažuje Kraj úpravu stávajícího systému financování obnovy a údržby. Vrátí se k tomuto bodu na dalším jednání ZÚK. Dlouhá a emotivní diskuse se rozvinula kolem návrhu na sloučení základních uměleckých škol v Ústí nad Labem. Návrh zastupitelstvem neprošel.  Při projednávání zprávy o činnosti Krajské zdravotní a.s. jsem tlumočila poděkování Krajské rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče  vedení kraje i krajské zdravotní za rekonstrukci onkologického pracoviště V Podhájí  a přání, aby stejně úspěšná byla i další část rekonstrukce. S průběhem jednání ZÚK máte možnost se seznámit na webu Ústeckého kraje.          

 Jitka Hanousková, zastupitel Ústeckého kraje

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *