KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

26. ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE 14. 12. 2015

Dnešní jednání zastupitelstva Ústeckého kraje mělo šedesát bodů, z nichž tím nejdůležitějším bylo projednání a schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016. Rozpočet je sestaven ve výši 13 646 484 tisíc korun. Na rozdíl od státu, který chce hospodařit se schodkem 70 miliard, má Ústecký kraj rozpočet přebytkový. Přebytek, spolu s částí úspor z letošního roku, bude použit na splátky úvěrů z předcházejících období. Velkou pozornost věnovalo zastupitelstvo přípravě VII. zimních olympijských her dětí a mládeže, které se v našem kraji uskuteční od 17. do 22. ledna 2016. Zastupitelům se představil nový krajský ředitel policie ČR plk. Jaromír Kníže.  Záznam z jednání ZÚK je k dispozici na webu Ústeckého kraje. (jh)