KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

3. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ 1. 12. 2015

První prosincový den se uskutečnilo v pořadí již třetí pracovní setkání zastupitelů zvolených za KSČM z okresu Teplice v tomto volebním období. Nechyběl hejtman Oldřich Bubeníček a krajští zastupitelé Jaroslav Dubský a Jitka Hanousková. Novým předsedou okresní rady členů zastupitelstev byl po zemřelém Antonínu Kamenském zvolen místostarosta Oseka Jiří Hlinka. Členy rady jsou zastupitelka Marie Struhová z Dubí a místostarosta Krupky Jaroslav Dubský. Ten toto jednání místo nemocného předsedy řídil.   Pracovní setkání jsou užitečná v tom, že si zastupitelé vyměňují zkušenosti s řešením nejrůznější problematiky týkající se chodu měst i obcí. Tentokrát se při diskusi narazilo na téma Místní akční skupina, získání dotací z projektů ROP,  prodej či zpětný odkup bytového fondu, úkoly městské policie, azylové domy, domy na půl cesty, domy s pečovatelskou službou. Místostarosta Duchcova Stanislav Strohmeier upozornil na úskalí soužití s minoritou a na jeho možné řešení. Starosta Bíliny Oldřich Bubeníček informoval kolegy o tom, co se novému vedení od 1. 4. 2015 ve městě podařilo a co je čeká v roce 2016.  Tepličtí zastupitelé Lubomír Škarda  i Jaromír Kohlíček  rozebrali kroky teplického zastupitelstva v přípravě na výstavbu zimního stadionu, vybudování cyklostezek a investičních akcí pro rozvoj města.  Dubský zastupitel Tomáš Zíka vyzdvihl prospěšnost agentury při získávání prostředků z ROP na investiční akce. Do diskuse se zapojili i zastupitelé z menších obcí. Milan Černík z Proboštova poukázal na to, že i přes rozdílnost politických názorů lze pracovat ku prospěchu obce a daří se její rozvoj. To v Újezdečku mají s rozvojem obce starosti díky velkému zadlužení obce. Zastupitelé diskutovali a odpovídali na otázky členů výkonného výboru téměř dvě hodiny. Příští společné pracovní setkání se koná 1. března a hlavními tématy budou rozpočty měst a obcí a vše kolem dotací.

Jitka Hanousková