KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno Aktuálně právě teď

JEŠTĚ JE ČAS SITUACI ŘEŠIT

Zajímavý průběh mělo poslední zasedání KV KSČM Ústeckého kraje. Více než polovina jednání byla věnována proběhlým volbám. Jediným řešením je podívat se dopředu. A dívat se hodně daleko. Byl jsem rád, že se převážná většina členů shodla na řadě rozumných názorů. Jednak schválil výbor požadavek vůči ÚV KSČM, aby se urychlila příprava sjezdu a byl svolán jako mimořádný. To znamená od prosincového zasedání do dvou měsíců. A také aby byl dvoudenní. Reálně se dá předpokládat, že již u procedurálních otázek bude dlouhá diskuse. A na důležitá rozhodnutí potom nebude příliš času. Hovořilo se také o tom, že by měl Ústecký kraj navrhnout kandidáty na předsedu strany i některé místopředsedy. Výsledky kraje k tomu opravňují. Jména sice padala, ale zatím jen v kuloárech. Padl i návrh, aby limitem pro volbu byl věk. Stále je šance stranu zachránit, ale to se musíme k situaci postavit jako sociální demokracie. Tedy jasně říci, že volby byl velký propadák a stranu musí vést noví lidé. Není to nic proti nikomu, je to pouze tvrdá realita. Ještě před zahájením okresních konferencí projedná krajský výbor konkrétní návrhy do vedení strany a konference se vyjádří, případně navrhnou další kandidáty. Pokud by ÚV KSČM schválil mimořádný sjezd, musely by se přípravy urychlit. Ale je otázka, zda tento VV ÚV KSČM i samotný ÚV KSČM má na nějakém razantním řešení zájem.

Oldřich Bubeníček

CELOREPUBLIKOVÁ PRACOVNÍ PORADA SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN KLUBU SPOLEČENSKÝCH VĚD 11. 11. 2017

Pracovní porada k aktuálním problémům regionálních dějin ČR byla konaná pod záštitou Ústeckého kraje. Jejím cílem bylo projednání aktuálních úkolů v oboru regionálních dějin, boj proti zkreslování historických pramenů, podchycení významných výročí v roce 2018, práce s osobnostmi a v neposlední řadě výměna zkušeností z mapování historie v regionech. U příležitosti porady byl vydán bulletin, kde byly některé diskusní příspěvky zveřejněny (i ten za okres Teplice na téma Mapování života OV KSČM Teplice, které jsem doplnila konkrétními příklady našich aktivit). Některé příspěvky jsme dostali v tištěné podobě a můžeme z nich čerpat při dalším mapování regionálních dějin. Kromě různých publikací připravili organizátoři i výstavku z materiálům jednotlivých regionů. Nechyběly mezi nimi ani naše zpravodaje. Velmi zajímavá byla výstavka vyznamenání, kterou připravil KČP. Poradu zahájil místopředseda KSV Václav Exner. Hostem porady byl předseda KSS Jozef Hrdlička, který seznámil přítomné se svými dojmy z oslav 100. Výročí VŘSR, kterých se zúčastnil v Petrohradu. Samozřejmě, že se nevyhnul ani problémům KSS. Poradu pozdravil Jiří Křesťan z Národního archivu, předsedkyně LKŽ Květa Šlahůnková, předseda NR KČP Rudolf Peltan, 1. místopředseda Českého svazu bojovníků za svobodu Emil Kulfánek, pražská zastupitelka Marta Semelová, Milan Krajča za České mírové hnutí a krajský zastupitel Středočeského kraje Zdeněk Štefek. V diskusi se vystřídalo hodně zajímavých osobností s tématy k zamyšlení. Poradu s přehledem řídil vedoucí sekce regionálních dějin František Kovanda. Potěšilo mě Čestné uznání, které jsem obdržela za spolupráci v rozvíjení činnosti sekce regionálních dějin.
                                         Jitka Hanousková

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL PRO DSS HÁJ U DUCHCOVA

Víte, co je sociální automobil? Já to do dneška nevěděla. Je to nejprestižnější projekt firmy Kompakt s.r.o. a je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velmi závažné myšlence. Za spoluúčasti firem a společností se společnost snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Od roku 1997, kdy společnost Kompakt zahájila realizaci tohoto projektu, se podařilo za pomoci firem a společností po celém území naší republiky s úspěchem předat již 650 „sociálních automobilů“. Tím posledním v řadě byl dnes nový osobní automobil pro Domov sociálních služeb Háj u Duchcova. Spolu s Ing. Jaroslavem Dubským, zástupcem Ústeckého kraje jako zřizovatele příspěvkové organizace DSS, jsem se slavnostního předání zúčastnila. Kromě starosty obce Karla Drašnera byli přítomni zástupci téměř všech sponzorů, kteří mají na automobilu svou reklamu. Všechny uvítal ředitel DSS Ing. Oldřich Malý. Milé bylo i kulturní vystoupení klientů zařízení. Po slavnostním předání klíčů měli účastníci možnost prohlédnout si prostory DSS a sami se přesvědčit, co vše se dá pro klienty a s klienty vytvořit. Přejeme sociálnímu automobilu hodně kilometrů bez nehod a pracovníkům a klientům DSS prospěch z jeho využití.

Jitka Hanousková, členka představenstva KZ a.s.

KSČM A OTÁZKA LITHIA

 

 

A ZASE TO LITHIUM…

ZIGMUNDOVÁ M. R

Kdyby se mně někdo zeptal na světadíl Austrálie, první, co by mne napadlo, by byli klokani…Taktéž se dá směle prohlásit, že rodilý Australan neví, kde ČR leží, o regionech nemluvě.
Po informacích ať již na netu, nebo v TV, mi to připomnělo hlášku z filmu Dědictví, anebo kurvahošigutentag, kdy hlavní protagonista Bohuš má debatu s Dr. Ulrichem a Dr. Širokým o prodeji cihelny Japoncům a konstatuje…. kde se ty kurvy šikmooké dozvěděli, že mám cihelňu?
Jak je možné, že se australská firma dozvěděla o zásobě lithia na našem území a následně začala s průzkumnými vrty?
Vláda se zapomněla zeptat příslušného ministra na dopady na životní prostředí a náklady s tím spojenými. Vyvstává tu otázka, z jakého důvodu vláda do poslední chvíle tajila tuto skutečnost a první veřejná informace o podepsání Memoranda zazněla až z úst prezidenta ČR v televizním vysílání.
Australská firma sleduje, pochopitelně, jen vlastní zájmy /peníze jsou vždy až na prvním místě/.
Myslím si, že šetrnější a efektivnější technologii by jistě dokázala vyvinout i česká firma. Proč toto přírodní bohatství a zisky z něj plynoucí nepřenecháme raději našim dětem.

Odvolávat se alibisticky na tisíce pracovních míst v našem regionu je tristní.
Všichni, včetně poslanců, víme, že spousta lidí pracuje za minimální mzdy a balancují na hranici chudoby, přestože poctivě pracují a výnosy z jejich práce jdou do zahraničních mateřských firem.
Členové KSČM vytvořili petici, kde vyzývají současnou PS k rychlému a efektivnímu řešení nastalé situace, k přijetí patřičného zákona a usnesení zavazující vládu, aby tento náš národní poklad zůstal zachován národu českému.

Ráda je ze všech sil v tomto úsilí podpořím.

Ucházím se o Váš hlas z pozice č. 19, z dělnické profese uklízečky…

Zigmundová Martina
místopředsedkyně MV Duchcov
členka VV
členka komise rady pro životní prostředí města Duchcov

KANDIDÁT TOMÁŠ ZÍKA ODPOVÍDÁ NA DOTAZ METROPOLU

Jak využijete v případě zvolení své bohaté zkušenosti z komunální politiky v Poslanecké sněmovně?

O politiku se zajímám již velice dlouho. A když jsem dostal v roce 2002 nabídku kandidovat za KSČM do zastupitelstva města Dubí, neváhal jsem a nabídku jsem přijal. Sice jsem mandát v těchto volbách nezískal, ale v roce 2005 jsem vystřídal odstupující kolegyni a stal se zastupitelem v našem městě. A až do současné doby tento mandát vykonávám. Podařilo se mi ho obhájit již v trojích komunálních volbách. V loňském roce jsem byl zvolen do rady města Dubí.
Mnoho let jsem pracoval, nebo doposud pracuji v nejrozličnějších politických i nepolitických funkcích. K tomu patří i práce v organizacích zabývajících se mimoškolní volnočasovou aktivitou dětí a mládeže. Nezanedbatelným faktem mého života je, že se od roku 1997 živím jako tzv. OSVČ. Já raději používám termín „živnostník“.
A pokud zkombinujete všechny tyto moje životní fáze v jeden celek, vyjde vám z toho někdo, kdo se více jak dvacet let pohybuje ať v tu pracovní, tak tu mimopracovní dobou mezi lidmi. Dá se říci že napříč všemi vrstvami. Jak těmi mladými nebo těmi staršími. Jak těmi bohatšími, tak těmi chudšími. Naslouchám nejednomu těžkému životnímu příběhu. Mnohdy to jsou velmi smutné cesty lidí, kteří se díky kličkám a mezírkám v naší právní legislativě a lidí co na tomto parazitují, dostávají až na samé dno – do složitě řešitelných situací. Pokud je to jen trošku možné, snažím se v rámci svých možností a znalostí pomoci jim s jejich každodenními starostmi. Vypsáním toho či onoho formuláře, nasměrováním na správný úřad, sepsáním potřebného dokumentu…..
Proto, pokud bych měl tu čest stát se členem poslanecké sněmovny, chtěl bych využít všech svých doposud získaných životních zkušeností pro důstojné životní podmínky co nejširšího počtu spoluobčanů. Zjednodušení úředních úkonů, snížení zneužívání sociálních dávek, lepší přerozdělování finančních prostředků ve sportu a kultuře, důstojnější a bezpečnější postavení učitelů,………..

VIZITKY KANDIDÁTŮ KSČM PRO VOLBY DO PS PČR

VIZITKY KANDIDÁTŮ ÚSTECKÝ KRAJ

SVOBODNÁ KULTURA A SPORT DOSTUPNÉ VŠEM

TOMÁŠ ZÍKA    TOMÁŠ ZÍKA

kandidát KSČM do PS PČR
Jsem narozen v roce 1972, a tudíž se pyšním a hrdě hlásím k přívlastku „Husákovo dítě“. Proto si velmi dobře pamatuji, jakým způsobem jsme sportovali my, v dobách mého dětství. Každý z mých kamarádů v okolí – samozřejmě i já a mí sourozenci, jsme chodili do mnoha sportovních oddílů, či se věnovali zájmové činnosti v nejrůznějších kroužcích.
Ať už to byl fotbal, hokej, turistika či svazarmovští modeláři nebo třeba mladí hasiči, mohli jsme se svým zájmům věnovat naplno a našim rodičům to nečinilo žádné finanční potíže. Nemuseli řešit nákup drahých sportovních pomůcek, značkového oblečení nebo neskutečně drahého sportovního soustředění a to i přes to, že třeba nás doma bylo šest sourozenců.
Ovšem to, co udělala tzv. sametová revoluce se sportem a kulturou, je více než tristní. Sport se ze dne na den stal kšeftem, na kterém se ti vyvolení chtěli a dodnes chtějí pouze napakovat a to za každou cenu. A tak se stala z převážné většiny sportů a zájmových kroužků záležitost pouze těch bohatých – VIP. Rodiče si proto mnohdy nemohou dovolit, aby všechny jejich děti naplno mohly rozvíjet svůj přirozený talent.
Byl jsem více než dvanáct let jako rodič nápomocen u fotbalového oddílu. A nejednou jsem viděl nadaného kluka, který musel se sportováním skončit pouze proto, že si jeho rodiče nemohli dovolit mu koupit troje kopačky za rok, zaplatit členský příspěvek a nedej bože zaplatit týdenní soustředění. Porevoluční vlády se sice každé čtyři roky – před volbami, chvástají rozličnými nejdokonalejšími způsoby přidělování finančních prostředků na sport a kulturu. Ale kde tyto prostředky končí, je mnohdy záhadou. Bohužel protékají nejrozličnějšími síty „nejpoctivějších firem a organizací“. Ale až dolů – tam kde jich je potřeba nejvíce, ne a ne dotéct.
A tak je určitě zcela na místě smeknout před všemi vámi, kteří se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže věnujete dnes a denně bez ohledu na to, že to děláte zadarmo, na úkor svých nejbližších. A mnohdy do toho dáváte nejen svůj veškerý volný čas, ale i nemalé finanční prostředky. Ale ptám se „nemá snad každá holka, každý kluk právo rozvíjet svůj talent bez ohledu na to, jaké postavení zastávají ve firmách jejich rodiče???“ Jaké závratné výše dosahuje jejich bankovní účet???
O kultuře dnešních dní nemluvě. Většina z nás již byla v situaci, kdy musela stát před rozhodováním se, jestli půjdete s dětmi do kina, nebo do muzea, na zámek… Je takřka šílené, když vás vstupné na pouhou jednu „atrakci“ pro čtyřčlennou rodinu vyjde i k tisíci korunám. A tak stejně jako sport, se i kultura stala pouze záležitostí těch movitějších.
Oproti porevolučním vládám, bychom my komunisté chtěli, svobodnou kulturu a sport dostupný všem. I proto kandidujeme za naší stranu, pro vás naše spoluobčany, do podzimních voleb do poslanecké sněmovny PČR. Aby se nám všem, u nás v české republice, žilo lépe.

PRVNÍ PRÁZDNINOVÝ MĚSÍC BYL PRACOVNÍ

BUBENÍČEK O.

Řeklo by se červenec, dovolené, prázdniny, okurková sezóna.  Ale já jsem si nemohl stěžovat. Ústecký kraj navštívili hned tři velvyslanci – Státu Palestina, Velká Británie a Indonésie.  V polské Ostródě jsme se zúčastnili tradiční oslavy vítězství Poláků a Litevců nad německými rytíři v roce 1415 u Grunwaldu. Na polské straně bojoval i Jan Žižka. Bylo na 40 tisíc diváků. Na bojišti 350 jezdců, pěšáků, lukostřelců a samaritánů. Největší kontejnerové překladiště u nás se nachází v pražské Uhřiněvsi. Provozuje ho firma Matrans a odtud vyjel první nákladní vlak do čínského Yuwi. Vezl 42 kontejnerů a hodnota zboží byla pět milionů amerických dolarů. Potkal jsem se zde s čínskou paní velvyslankyní, guvernérem provincie a starostou města Yuwi. Vlak jel 16 dnů přes Polsko, Bělorusko, Rusko, Kazachstán do Číny. Je to jeden z výsledků jednání prezidenta Zemana v Číně. Byl jsem překvapen kolik je v Praze mladých Číňanů, kteří hovoří česky. Důležitou akcí bylo podepsání deklarace s městem Rumburk. Měl by to být první krok k převodu Lužické nemocnice pod Krajskou zdravotní. Příprava by měla skončit do konce roku. Velkou sportovní událost zažil Most. Na dvorcích pod Koňským vrchem se hrálo juniorské Mistrovství Evropy v tenise. Účast 42 zemí, mezi nimi samozřejmě české tenisové naděje. Popřál jsem všem, aby v Mostě nastartovali svoji sportovní kariéru. Prezident českého tenisu Kaderka si postěžoval, že dosud svaz nedostal z MŠMT na tuto akci ani korunu…. Vysoce ocenil podporu Ústeckého kraje a města Mostu.  V obci Mukov se konal pietní akt k 73.výročí sestřeleného amerického  bombardéru, kdy v něm zahynuli tři vojáci. Bylo to v době intenzivních náletů na chemičku v Záluží. Jezdím sem pravidelně. Za účasti vojáků a vojenské hudby byly položeny věnce a kytice, byli zde i zástupci americké ambasády. Ve Vysočanech u Chomutova se konalo krajské kolo mistrovství v orbě. Startovalo 15 traktoristů, jeden i z krajského statku Jezerka, a přijeli i tři ze sousedního Saska. Jízdu traktorem jsem zvládl, ale tentokrát jsem neoral. V Bílině jsem měl také několik důležitých jednání. Jednak proběhlo koaliční jednání k rekonstrukci Mírového náměstí a potom jsem měl jednání k možné reorganizaci obvodů pro praktické lékaře. V Hornické nemocnici s poliklinikou se můžeme pochlubit úplně novým mamografem a také se úspěšně rozjela zubní pohotovostní služba. Stále se rozšiřuje počet ambulantních lékařů s odbornou specializací.  Na jednání VV KV KSČM jsme podrobně probrali stav přípravy na parlamentní volby. Připravují se volební noviny, volební mítink a také k nám ještě do voleb přijede prezident republiky. A musí potěšit pohled na čelo kandidátky, prvních šest pod padesát let, v sedmičce čtyři vysokoškoláci.  A počátkem srpna na mě čeká pravidelná dovolená. S manželkou a vnoučaty směr Morava.

Oldřich Bubeníček