KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno Aktuálně právě teď

POZNÁMKA K VÝROČÍ KOMUNISTICKÉ INTERNACIONÁLY

Komunistická internacionála byla založena před 100 lety. Její první kongres začal v Moskvě za účasti 52 delegátů z různých zemí světa. Protože jedním ze zásadních podnětů při jejím založení bylo ostudné selhání stran 2. Internacionály při vypuknutí války je logické, že už na prvním kongresu byla otázka détente (mírového soužití). A zde se dostáváme k jádru problému tohoto světa. Mírové soužití bez mezinárodní spolupráce je záležitostí zcela iluzorní.
V programu dalších kongresů se postupně objevují témata „jednotné fronty“ a po nástupu Mussoliniho k moci boj proti fašismu..
Po celou dobu trvání pracovali v EK i Čechoslováci.. Některá jména dodnes známe (B. Šmeral, K. Kreibich), jiná jsou skrytá v zapomnění (Břetislav Hůla, Edmund Burian, Alois Neurath, Filip Dobrovolný).
Samozřejmou součástí práce KI byla celou dobu její existence otázka odborů Revolučních – rudých odborů.
Co z odkazu KI můžeme dnes využít? Svět se zásadně změnil, přesto spolupráce odborů je jedním z cenných témat pro mezinárodní spolupráci – ať už jde o nadnárodní podniky či sektorové vyjednávání. Pokud jde o bývalé velké komunistické strany, je Portugalsko v Evropě jednou z mála světlých výjimek. Jednociferné výsledky na hranici volitelnosti k vládnímu angažmá nepovedou.
Úměrně síle komunistů v jednotlivých místech se ovšem v situaci, kdy spolupráce na nejvyšší úrovni je volební silou stran velmi omezená, nabízí se možnost spolupráce zdola. Tato spolupráce ve střední Evropě má letité tradice. Vždy se do ní zapojovali Češi, Němci, Poláci a Slováci. Pokusy zatáhnou do spolupráce i další stranické skupiny narážejí zpravidla na problémy vzdálenosti (a tedy nákladů Francie, Španělsko) a jazykové (Maďarsko). Vše se dá jistě překonat a pro téma této konference je zásadní PROGRAM společných aktivit.
V návaznosti na program KI jde především o boj za mír, proti cizím základnám na území Evropy,výměnu zkušeností členů zastupitelských sborů a politické diskuse, které přispívají k přijetí realistických stanovisek jednotlivých zúčastněných skupin v zúčastněných levicových stranách. Často diskutujeme – mnohdy velmi vehementně – nejen na téma výsledky voleb, řešení problémů komunální politiky a směřování Evropské levicové strany. Nevyhýbáme se ani ostré diskusi o problematice migrace či stanovisku k současné Evropské Unii.
Mimochodem – asi málo teoretiků si vezme domů migranty, kteří chtějí žít „neevropsky“ a jeho vlastní rodinu k tomu uzpůsobit. Podobně si jen obtížně v dnešním světě dokážeme představit projekt systémové změny v měřítku menším, než je dnešní EU. Výsledky spolupráce ukazují užitečnost takové činnosti. 20 let je velmi plodná tradice. Velikonoční pochody, demonstrace levice v Berlíně, společné MDŽ a Eurokemp s dikusemi jako vyvrcholení činnosti naší spolupráce, Stálého fora Evropské levice – regionů. To jsou tradiční prvky programu. Blíží se hospodářská krize a právě mezinárodní spolupráce „zdola“ pomáhá probrat správné argumenty. Kéž by byly výsledky využity při tvorbě přitažlivého programu nejen v KSČM!!

V Teplicích 11. 10. 2019                         Jaromír Kohlíček

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Evropská Unie se v posledních pěti letech v odpadovém hospodářství orientuje na snižování odpadů a postupnou snahu veškeré odpady (rozdělené formálně do cca 256 skupin) opět využívat. Tomuto úsilí byl dán název Cirkulární ekonomika. Jedním z prvních materiálů na podporu této koncepce byla směrnice, která stanovuje povinnost „rozebíratelnosti“ výrobků na komponenty, které by se daly opět využít.
Praxe je ovšem tristní. Řada elektronických přístrojů zalitá uvnitř pryskyřicí – součásti zařízení tedy nelze jako u starších mobilů měnit. Při opravě aut se již nemění poškozený díl, ale „sestava“, blatník už se nevyklepává, ale mění, atd. Co se děje s velkým množstvím plastových poničených dílů karoserie netuším. Sedačky z polyuretanu s ocelovými pery uvnitř jsou nesporně také tvrdým oříškem.
Hlavní problém nastává při důkladném třídění odpadu – ať již komunálního nebo průmyslového. Vznikají zde mj. hory pneumatik a komplexní plastový oříšek.
Pokud jde o pneumatiky, řešení si dokáži představit. Obrus ze starých pneumatik – z částice o průměru cca 1 mm lze použít do asfaltové směsi na obalárnách a v zahraničí se tak běžně děje. U nás je praxe velmi omezená a jindy velmi aktivní MŽP si věci vůbec nevšímá. Kord je buď textilní – ten je v cizině běžně zpracováván mj. na povrchy hřišť. U nás jsem podobné tendence dosud neobjevil. Ocelový kord je recyklován. V ocelárně po slisování jde o vhodnou vsázku.
Pojďme se podívat na komunální odpad. Zde se podařilo přesvědčit naši veřejnost o vhodnosti třídění a po počátečních rozpacích jsme v rámci EU jedni z nejlepších.
Při jednání v EP, kdy se diskutovala cílová procenta ve třídění skla, papíru i plastů jsem měl vždy dobrý pocit předstihu před našimi kolegy z většiny zemí Unie.
Dnešním problémem v České republice již není vytřídění jednotlivých složek z průmyslového a komunálního odpadu, ale jejich další zpracování.
Papír lze totiž recyklovat pouze omezeně a plasty, kterých je několik různých druhů (podle chemického složení) se poměrně obtížně zpracovávají. Na jedné straně jsou lamináty a různé vrstvené materiály, na druhé straně různě znečištěné plastové výrobky z jednoho druhu plastu.
Velmi instruktivní je návštěva úpravárenských linek pro zpracování jednotlivých separovaných materiálů z komunálního odpadu. U papíru jde o třídění podle druhů. U střepů jde o čištění a třídění podle barvy a složení. Přitom většina průmyslově vyráběných skel má velmi podobné složení a drobné příměsi v zásadě nevyvolávají problémy. Linky odstraňují kovy, větší kousky papíru a plastů a hlavně keramické příměsi. Střepy lze plnohodnotně recyklovat bez omezení.
Velmi zajímavá je proti těmto příkladům linka na úpravu plastů. Jsou zde vybírány prodejné materiály – do 20% separovaných plastů – a zbývá směs, kterou dnes neumíme racionálně zpracovat.
Co se vybírá? Jde o plastové lahve – poměrně velmi čisté, které se rovnou třídí podle barvy a materiálu a o čisté fólie. Vytříděné lahve od vod a minerálek jsou dobře prodejné, podobně lahve od pracích prostředků a aviváží a fólie. V české republice se takto „vrací“ přes 75% plastových lahví. Zbylá směs plastů je lisována do balíků – cca 1 m kubický a zatím skládkována.
Nevím, jaká je situace na MŽP, ale osobně jsem se seznámil s několika poměrně dobře zpracovanými projekty na tepelné zpracování těchto materiálů. Zatím si ovšem nikdo netroufá spustit větší provozní linku. Princip je prostý. V retortě bez přístupu vzduchu plasty zahřát a tím získat olejové a plynné uhlovodíky – podobně jako při zpracování uhlí či ropy a tyto produkty dále zhodnotit. Nejslibnějí vypadá kogenerační jednotka s výrobou elektřiny a tepla. Pevný grafit – zbytek po destilaci – má rovněž zajímavé využití v řadě průmyslových odvětví. Podle podmínek při zplynování získáme různé produkty.
Právě tato část separovaného plastu zoufale čeká na zpracování. Přitom by podobně bylo možné zpracovávat i jiné plasty – například z průmyslového odpadu i z automobilů

Z těchto poznámek je snad zřejmé, že mezi 256 různými druhy odpadů je komunální odpad důležitým problémem, ale že klíčová není ani u plastů problematika lahví – tu máme poměrně dobře vyřešenou, ale směs ostatních plastových separovaných odpadů. Ujme se tohoto světového problému někdo ze zodpovědných politiků a členů vlády??
Finské předsednictví má ve svých cílech podporu „cirkulární ekonomiky“ – a co my?

V Teplicích dne 5 října 2019 Jaromír Kohlíček

NOVÉ VOLBY V ÚJEZDEČKU 14. 9. 2019

V naší obci se 14. září uskuteční již třetí pokus o zvolení stabilního zastupitelstva. Volební uskupení Za lepší ÚJEZDEČEK a KSČM pozvali občany 19. srpna v podvečer na přátelské posezení do restaurace MASH. Cca padesátce voličů objasňovali své volební programy a cíle. Čtyři stávající zastupitelé informovali o krocích, které od svého zvolení v březnu v rámci omezených pravomocí podnikli. Oba volební subjekty uvažují o uzavření povolební koalice. Jak volby dopadnou záleží na voličích, kteří se budou rozhodovat mezi čtyřmi volebními stranami. Posledních voleb v březnu se zúčastnilo 64 % voličů.
Jitka Hanousková, předsedkyně ZO KSČM Újezdeček

VZPOMÍNKA

dnes je to deset let, kdy nás navždy opustila poslankyně PS PČR, členka Nejvyššího kontrolního úřadu, dlouholetá vedoucí pionýra a úžasná  žena

inženýrka LUDMILA BRYNYCHOVÁ

VZPOMÍNÁME NA NI S ÚCTOU

LÉKY

Soused přišel z lékárny a přinesl si za pouhých 150 Kč doplatku depozitní antibiotikum. Rodinná rada se sešla a usoudila, že dědek je nemožný, když na krabičce není jméno z předpisu, ale jiné jméno od jiné firmy. Cena stejná, účinná složka léku stejná. Tak to by šlo jako náhrada.
Jenže manželka, která má „zobání“ více, se přidala se dvěma horšími příklady. Jeden lék – podle předpisu bez doplatku – dlouhodobě „není“. Náhrada je ale s doplatkem. Potřebuješ tak moc lék? Připlať! Je to asociální, ale lék JE!
Další hezký „objev“ do voničky diskusí na téma „léky“ je daleko horší. Vaše tabletky budou až v srpnu. Tak jsem se porozhlédl. Těch léků a přípravků chybí v lékárnách více než 100!!!
Jsou mezi nimi i „dýchátka“ pro astmatické děti. A tady už legrace končí. Volný trh je vynikající věc, když zboží jde k nám a ceny jdou dolů. Když ale na základě vykupování určitých položek za zahraničí tyto životně důležité léky chybí, pak je nejvyšší čas, hlasitě žádat urychlený zásah vlády. Není to přece poprvé. A byl bych rád, aby to bylo naposledy

V Teplicích dne 18. července 2019 Jaromír Kohlíček

PLYNOFIKACE

Je tomu již hezkých pár let, kdy s vlnou nabídek plynofikace stát nabídl i možnost podpořit plynofikaci jednotlivých sekcí velkých bytových domů. Složte se, vybudujte malý „čistý“ plynový kotlík budete požívat výhody nulového zdanění.Na kulantní nabídku slyšela zejména řada Společenství vlastníků. V Chlumci u Ústí i leckde jinde to výborně funguje.

Ale ouha! Jestli je některý balík zákonů u nás notoricky známý nestabilitou, pak jsou to daňové zákony. A tak by přece nebylo od věci při nějaké novele tuhle daňovou výhodu zrušit!! Třeba si toho nikdo nevšimne.

Tak tedy autorovi musím sdělit, že plán nevyšel a já pevně věřím, že klub KSČM bude jasně PROTI. Nebo je nutno rychle připravit petici?

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

V Teplicích dne 10. 7. 2019

RUMBURK

Šluknovský výběžek je velmi zvláštní část našeho státu. Trochu daleko z Čech, velmi blízko do Lužice. V zimě je dopravní dostupnost velmi obtížná. Tím zvláštnosti nekončí. Největší města Varnsdorf a Rumburk se složitě proplétají s obcemi bezprostředně za hranicí.
A nemocnice? Ty tady byly historicky dvě. Každá z nich měla dvě oddělení a v Rumburku byl navíc tzv. „komplement (Tedy např. laboratoře.)
Do roku 1989 vše fungovalo. Potom si každá z obcí vzala do péče svoji nemocnici s tím, že dluhy, tj. cca 30mil Kč má uhradit Varnsdorf. Ve Varnsdorfu se se situací poprali, dluh umořili a dnes jsou zde rozšířené ambulance a pěkně opravená nemocnice – LDN se specializovanými lůžky.
Rumburk nemocnici nejdříve prodal privatizátorů z Liberce. Ti toho moc nepředvedli a po různých peripetiích nemocnice s každoročním hrozivým provozním dluhem připadla městu. Jenže zadlužení bylo několikrát větší než rozpočet města. Lékařský personál se rozhodl. Tím, že výrazně zvýší výkony se zařízení se ocitne v černých číslech – a bude vyhráno. ( Tak se to dělá s úspěchem v průmyslu.) To ovšem dohody s pojišťovnami neumožňují. Jen výjimečně lze povolit zvýšení výkonů o 10%. Jednal jsem v této věci několikrát od čerta k ďáblu – Tedy od Min. Zdravotnictví po VZP. Výsledek nikoho nepotěšil a někteří zdravotníci odešli. Výkony nad nasmlouvané nikdo nezaplatil!!
Dnes se opět problém – už více než rok probírá. Ať už bude majetkové řešení jakékoliv, nikdo nemůže dlouhodobě provozovat výrazně ztrátové zařízení. Je zde jedno ALE – pokud vše nedopadne dobře – co bude s téměř 50 tis občany výběžku? Jak jim zajistíme lékařskou péči? Hejtman O. Bubeníček i ministr V Adam vyjádřili zájem na řešení. to může být dobrý signál. Nemocnic nám za posledních 30 let ubylo 10%. Poslední na Severní Moravě Severní Čechy by touto cestou jít neměly

V Teplicích dne 8. července 2019 Jaromír Kohlíček

FESTIVAL RUSKÉ PÍSNĚ

Na Střekově dne 30. 6. 2019 skočil festival 9. Ruské písně Za mlhou 2019 vyhlášením vítězů. Jako host vystoupil Felix Slováček. Řada účastníků vyzdvihovala organizační práci Taťjany Sizové a přátelskou atmosféru místa.

Foto z Rytířského sálu, kde proběhlo vyhlášení výsledků Jaromír Kohlíček

PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ

Tak už tedy vše víme a davy prázdninových rodin mohou zaplavit různé dopravní trasy. Dvě dvojky, čtyři dvojky, dvě trojky. Ne – to nejsou výsledné karty v ruce hráčů pokeru. Jde o vysvědčení ve zkratce tak, jak je prarodiče dostávají.
Tati – my pojedeme na chalupu v pátek ráno s babičkou. Skutečný odjezd v 11,45 je úspěchem. Instrukce, co zůstalo doma a mám dovézt jistě včas dorazí. My do té Barcelony odlétáme až ráno. Co s Máťou? Bude doma sám – je už velký. Nebo mi jej po obědě přivezte. Něco spolu vymyslíme. A podobně je to i u jiných větších rodin. Děti, které mají to štěstí, jedou na chalupu, za poznáním někam daleko nebo na tábor.
Ne každý rodič ale má dnes na tábor peníze. Dříve se ze tři týdny platil symbolický poplatek. Dnes necelých 10 dní vyjde na cca 4 tisíce v vevném případě. A to řada vedoucích jezdí o své dovolené a „baví se s dětmi“ zdarma.
Tak tedy milí prázdninoví borci – mnoho nových dobrodružství, ať nejste nemocní a vyhne se vám úraz. A nám – dospělákům – pevné nervy a výdrž. Ať se po prázdninám nemusíme obtížně vzpamatovávat z prožitého. A hlavně – ať ti naši miláčkové po prázdninách nastoupí spolu s učiteli do školy dobře odpočatí a jen s těmi nejlepšími zážitky.

V Teplicích dne 28. 6. 2019 Jaromír Kohlíček

UŽ JSTE TO SLYŠELI?

Petra je v jiném stavu – v šestém měsíci – a nikdo nic nevěděl??

A to jsou vězni osobami, které u nás mají tu nejlepší lékařskou péči!! Pokud vím, nepravidelnosti v cyklu se mohou i u mladých žen vyskytnout. Ale že je hned v šestém měsíci?

Katolická církev nejásá a přitom je věc jasná. Petra je po brutální vraždě ve věznici se zpřísněnou ostrahou. Na nějaké „chambre separée“ – (česky „šmajchlkabinet“) v takovém zařízení místo není. A po dvou letech pobytu je hned v šestém. Asi k ní vstoupil anděl nebo nějaký duch.

Nechme ale duchařinu stranou. Jak je možné, že tak nebezpečný zločinec se klidně bez ostrahy promenuje po Jilemnici? To už není nebezpečná? Nebo se čeká na další brutální vraždu? Tak alespoň radu místním – do domu si ji nezvěte. A jinak? Policie má prý instrukce. Tak to jsem hned klidnější. Uff!!

Mimochodem – jak to kdysi bylo ve Žďáru nad Sázavou? Aha – Mladého Vejvodu ubodala žena s duševní poruchou. To tady asi nehrozí??!!

V Teplicích dne 18. června 2019           Jaromír Kohlíček