KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno Aktuálně právě teď

TAK JE TO ZA NÁMI – POSLANEC EP Ing. J. Kohlíček, CSc. ke sněmu ANO

ANO dosněmovalo a my už víme. Babiš 206, Faltýnek 190, Brabec 213, Vokřál 195, Vondráček186, Jermanová 140. Pod čárou zůstal jen Macura. Nevěřící Tomáš totiž ve vystoupení neviděl vše pozitivně.
Závěr? Chceš – li být zvolen místopředsedou ANO, NEKRITIZUJ!!!

Andrej Babiš mimo jiné v diskusi sdělil, že: „My jsme pro všechny“
Kdepak už jsme to slyšeli? Znělo to jen nepatrně jinak. „Strany jsou pro straníky Občanské fórum pro všechny“. A jsme doma!!

Jako poslanec EP jsem ocenil důvěru, kterou staronový předseda vyjádřil vůči práci své vlády a zároveň naznačil, co očekává: „Bylo by fajn, kdyby čeští europoslanci konečně začali podporovat svoji českou vládu, která zásadním způsobem hájí naše zájmy v Bruselu“.
Tak nevím – mám v Bruselu hájit nekonvenční cestu pana ministra Petříčka na východ Ukrajiny a jeho výroky?? Banderovci jsou opravdu ti správní demokraté?? Je skutečně RUSOFOBIE programem vlády?
Jaké má vláda stanovisko k projektu Nord Stream2? Bude vláda opravdu rozvíjet jadernou energetiku??
Je skutečně jediným pracujícím poslancem ČR v EP kolegyně Charanzová a ostatní vedle ní jsou neviditelní?
A ještě něco na závěr: Mohu si vůbec dovolit kandidovat s programem, který není posvěcen vládou?
Nechme zatím otázky otázkami a radujme se. Vždyť Ano je pro všechny. Nebo snad někdo pochybuje? Podle posledních průzkumů je „všech“, kteří by volili ANO něco přes 30%. Tak nevím. . .

V Teplicích po ukončení sjezdu ANO dne 17. 2. 2019 Jaromír Kohlíček

BESEDA O RUSKU V PROSTĚJOVĚ

Dne 15. 2. 2019 se v Prostějově, v zasedací místnosti OV KSČM konala schůze Vlasteneckého sdružení antifašistů. Jako první bod jednání byla zařazena beseda o cestách Jaromíra Kohlíčka do Ruska. Při prezentaci se výklad týkal cest na Krym, do Kurska – 75. výročí vítězství Rudé armády v Kurském oblouku, Petrohradu – 75. výročí prolomení blokády Leningradu, Volgogradu – 75. a 76. výročí kapitulace nacistických vojsk ve Stalingradu a Krasnodaru – pozorovatel na volbách prezidenta Ruské federace 2018. K dokreslení výkladu byly k disposici publikace a snímky z cest. V diskusi vystoupilo několik přítomných členů Sdružení se zajímavými vlastními poznatky. Po besedě schůze se organizace věnovala vlastnímu dalšímu programu. Nebylo to první společné setkání a jistě se brzy opět uvidíme nad jiným zajímavým tématem.

Zapsal: Jaromír Kohlíček

POSLANEC EP Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. na TURNAJI V MARIÁŠI

Dne 16. 2. 2019 se v Teplicích konal tradiční turnaj v mariáši. Organizátor – Antonín Veselý – úvodem vyzval k vystoupení Jaromíra Kohlíčka – jednoho z podporovatelů akce. Ten stručně zdůraznil: Různí pseudovědátoři a politici nám stále podsouvají rozličné hodnoty. Naším rodinným stříbrem je ale pivo a mariáš. To platilo již za mého dědečka. Nenechme si je vzít. Ať vám padá list!

Pak už se 64 účastníků rozesadilo ke stolům a kibicové mohli jen tiše přihlížet.

V Teplicích dne 16. 2. 2019 Jaromír Kohlíček

JEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE

11. února  2019 se sešlo 3. zastupitelstvo Teplic v tomto volebním období. Ze zastupitelstva byl pořizován záznam přímo na internet a současně byl proveden záznam, který je na webových stránkách města.. Hned v úvodu byl odhlasován vstup města do Svazu měst a obcí České republiky. Teplice byly jediným statutárním městem, které dosud ve svazu nebylo. Příspěvek do svazu je na jednoho obyvatele 3,- Kč. za rok. Město tím ale získalo celo řadu aktivit, jak právních, tak těch, které město zviditelní. Pak došlo na standardní projednávání rozpočtových opatření, převodů peněz mezi bankami, ale i prodejů nemovitostí menšího rozsahu.
Více místa bych chtěl věnovat návrhům na prodej celé řady parcel a pozemků v okolí Lázeňského náměstí. Z ničeho nic se probudilo několik investorů, kteří projevili zájem o okolí tohoto náměstí, podél ulice Rooseveltova a dalších. Jedním ze zájemců byla i jedna z firem p. Třešňáka, který je znám jako developer. Lázeňské náměstí se stalo zajímavým po studii, kterou zpracoval architekt Sedláček. Zastupitelstvo dospělo k závěru, že uvedené pozemky prodávat nebude a bude vypsána veřejná soutěž k architektonickému řešení celého území. Chtěl bych se zmínit, že v uvedeném prostoru nedaleko v Lázeňském domě Bethowen bylo před několika dny zprovozněno Thermálium jediné svého druhu v ČR, jako investice lázní ve výši cca 300 mil. Kč. Je otevřeno nejen pro lázeňské hosty ale i pro veřejnost. Je zde menší plavecký bazén, nová sauna, hlavně však unikátní bazén s léčivou thermální vodou s teplotou 35 °C, různé masážní trysky a probublávače, vhodné pro léčení pohybových potíží. Doporučuji, v sobotu a v neděli je plno, ve všední den odpoledne a navečer je volněji.
Jednání zastupitelstva pokračovalo projednáváním celé řady žádostí o prominutí dluhů a pohledávek, žádostí na uvolnění dotace na podpory kultury.
V průběhu zastupitelstva došla zpráva od vedoucí stavebního úřadu, že se podařilo zkolaudovat stavbu zimního stadionu. Rada města urychleně dokončí výběrové řízení na ředitele zimáku. Dle informace primátora se do výběrového řízení přihlásilo 18 zájemců. V příštích dnech bude na zimáku spuštěn provoz.

Ing. Lubomír Škarda, zastupitel Teplic za KSČM

ZAPSAT SE DO HISTORIE?

Neznám člověka, který by se bránil myšlence, že po něm zůstane něco významného. Velká stavba, park, významný objev… Samozřejmě, jako u každé činnosti, i zde se mohou vyskytnout originální řešení. Například Herostratos vstoupil do dějin tím, že zapálil jeden z divů starověkého světa – chrám Artemidy efezské.

Andrej Babiš zatím vystupuje pod heslem „makáme“, a výrazně se zviditelnil tím, že zavedl EET (elektronickou evidenci tržeb). Toho si všiml patrně každý občan. AB se přesto rozhodl, že vstoupí do dějin způsobem, který býval obvyklý v zemích bývalého Britského impéria. V nich totiž byla za vlády královských místodržících vybudována vládní čtvrť, ve které se soustředily domy, v nichž žili vysocí vládní úředníci, zejména ministři. Bývají zde také zvláštní obytné budovy, ve kterých jsou ubytováni poslanci místních zastupitelských sborů. Určitou modifikaci těchto starších realizací by mohla představovat vládní čtvrť navrhovaná Andrejem Babišem.
Je notoricky známo, že vedení hlavního města dlouhodobě není příliš nakloněno myšlence podpory Poslanecké Sněmovny, Senátu, ministerstvům a dalším státním institucím. Některé kroky podniknuté magistrátem přímo evokují snahu tyto instituce ze středu Prahy vymístit. Desítky významných pražských budov by realizací těchto plánů ztratily své nynější využití.
Je zajímavé, že ani současnému vedení pražské radnice se myšlenka výstavby vládní čtvrti na zelené louce příliš nezamlouvá. Alespoň první reakce nebyly nikterak vstřícné.
Z našich zákonů a podzákonných předpisů, kdy se například stavební zákon mění s dvouletou periodou, vyplývá, že příprava podobné akce by ve zrychleném scénáři a příznivé shodě okolností mohla trvat méně než 30 let. Laskavý čtenář jistě dovolí jen stručný výčet nutných kroků.
Vše začíná přípravnou studií, na ni navazuje studie proveditelnosti a následuje výběrové řízení, kterých bude nadále ještě hojně. Protože půjde o velký projekt, se kterým dosavadní územní plán nepočítá, čeká prosazovatele stavby změna územního plánu. Na tuto změnu navazuje EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Již tyto dva body stavbu posunují do příštího volebního období, a to nejen do parlamentních, nýbrž i do komunálních voleb.
Tedy až kolem roku 2025 bude vyřešeno úvodní kolo, nastoupí výběrové řízení na projektanta a další stupně projednávání. Stavba bude muset splnit některá zajímavá kritéria našich zákonů i předpisů EU, musí být energeticky neutrální, musí využívat dešťové srážky, zahrnovat dostatečně dimenzované zelené plochy a disponovat rozsáhlou infastrukturou. Pokud bude vše dobře pokračovat, koncem 30. let se můžeme dočkat významného pokroku při její realizaci.
Věřím, že A. Babiš i jeho nástupci všechny záludnosti takové přípravy zvládnou, a naši občané budou moci obdivovat plody činnosti minulých vlád. Osobně mi není jasné, zda v té době ještě bude česká vláda podobné struktury jako ta dnešní, ale velmi se těším, že se v požehnaném věku přes devadesát let dožiji vydání zprávy NKÚ o vyhodnocení efektivity této investice.
Otázkou tedy zůstává, zda by důstojnějším pomníkem této vlády přece jenom nebyla prostá, ale aktuálně tolik potřebná rozsáhlejší bytová výstavba.

13.2.2019 Jaromír Kohlíček

POSLANEC EP Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. pořádá BESEDY NA ŠKOLÁCH

Již hned od počátku mého angažmá ve vysoké politice, tedy od roku 1998, jsem se snažil co nevíce pořádat besedy a diskuzní setkání s občany, a osobně nejraději jsem vždy chodil na besedy s žáky na základních a středních školách.

Ve čtvrtek 7.2.2019 a v pátek 8.2.2019 jsem měl to potěšení pořádat besedy se žáky z 8. a 9. tříd na dvou základních školách v Teplicích, v Buzulucké a Plynárenské. Tématem besed bylo 100 let republiky. Od žáků mi byla položena řada zajímavých dotazů. Například od kdy je u nás používána koruna nebo jaké byly v Čechách nejstarší používané peníze. Žáci si zopakovali jména našich nositelů Nobelovy ceny, diskuze se dotkla i nejstarší středoevropské univerzity, mistra Jana Husa a jeho příspěvku k vývoji českého jazyka. Vedle mírového úsilí Jiřího z Poděbrad bylo poukázáno i na snahy J.A. Komenského a na úlohu českých diplomatů při vzniku Společnosti národů a OSN.
Žáci i učitelé se aktivně zapojili do diskuze a já věřím, že se pro ně besedy staly obohacením školního programu. Vzhledem k poměrně dobrému ohlasu budu v těchto besedách s radostí i nadále pokračovat.
V březnu budou tématem mých besed na školách vztahy mezi Čechy a Lužickými Srby.

11.02.2019 Jaromír Kohlíček

SPRAVEDLNOST NAPŘÍČ NÁRODY

ZE ŠTRASBURKU INFORMUJE POSLANEC EP
Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc.

Na dnešním zahájení plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku pronesl pan předseda Antonio Tajani několik vřelých slov v upomínku padlých italských vojáků na území italské Dalmácii během druhé světové války. K věci se vyjádřili ještě dva poslanci, konkrétně ze Slovinska a Chorvatska, oba zdůraznili, že předpokládají, že nikdo nezpochybňuje současné uspořádání hranic států v této oblasti, a že postiženy za války byly prakticky všechny evropské národy.
Předseda Tajani v odpovědi zdůraznil, že když hovořil k danému tématu v Terstu, jasně řekl, že je potřeba si připomínat hrůzy obou diktatur. Věřím, že těmi diktaturami myslel italský fašismus a nacistické Německo. Pokud by to mělo být jinak, je namístě se ptát, jestli podobný člověk, s podivným viděním historie, může být nadále předsedou Evropského parlamentu.
Zajímavé je, že tomuto bodu bylo na začátku jednání věnováno více pozornosti než návrhu pana poslance Stevena Woolfa. Ten doporučil projednat otázku svobody práce novinářů ve Francii. Poslanec Woolf se totiž domnívá, že prezidenta Macrona by bylo vhodné upozornit na nepřípustnost ataků policie zasahující při demonstracích žlutých vest zcela nekompromisně i proti novinářům.
Tento návrh se bohužel s pozitivní odezvou předsedy EP nesetkal. Zdá se tedy, že pro pana Tajaniho je důležitá svoboda práce novinářů pouze v zemích mimo jádro EU.

ve Štrasburku 11.2.2019
Jaromír Kohlíček

VENEZUELA úvaha poslance EP Ing. Jaromíra KOHLÍČKA, CSc.

Země s největšími zásobami těžké ropy na světě je již řadu let ve hledáčku jestřábů z Washingtonu. Většina ropy se ze země exportuje právě do USA. V posledních desetiletích země nikdy nebyla soběstačná ani v potravinách, ani v lécích, ani ve spotřebním zboží.

Hugo Chávez podnikl sice některé kroky ve směru odpoutání se od tragické závislosti na exportu ropy, ale tyto kroky nebyly úspěšné.

Po úspěchu alfabetizační kampaně Misión Robinson a snaze zlepšit bytové podmínky obyvatel a programu rozvoje kultury chudinských čtvrtí – Barrio adentro  se po nástupu krize a silném poklesu cen ropy po roce 2008 země není schopná vymanit z krize. Ne příliš šťastné kroky vlády navíc jdou na ruku protivládním silám.

Poslední vývoj v zemi zatím ukazuje „kavárenský“ směr řešení. Šéf opozice neuzná výsledek posledních voleb presidenta a protože má podporu zahraničních „sponzorů“ tak se ukryje a sleduje, jak se tito jeho „patroni“ snaží. V Limě se ve stylu Monroeovy doktríny (podle které je Latinská Amerika zadním dvorkem USA) shromáždění poslušní činitelé latinskoamerických zemí přihlásí k tezi o neuznaných volbách a nutnosti odstoupení Madura. Většina vedení států EU se postavila rovněž do zákrytu za „velkého bratra“ a náš ministr zahraničních věcí ve vládě České republiky navrhl a prosadil stejnou nehoráznost. S grácií sobě vlastní prohlásil AB, že komunisti do této věci nemají co mluvit. Jediným překvapením je pro mne postoj M. Zemana. Pozvání Guaidóa do České republiky – to je opravdu za hranicí možné tolerance.

Mimochodem – proti scénáři USA je Itálie, Kanada není také nijak nadšená a i odbory této země vyhlásily podporu Madurovi. Kuba i Rusko o podpoře prezidenta Madura nediskutují. Jejich podpora trvá.

Po svržení prezidentky Brazílie Dilmy Rousseffové a soudním zabránění v kandidatuře bývalému populárnímu prezidentovi Louisi Ignacio Lula da Silvovi tedy vidíme novou variaci na pokus o převrat ve významné zemi Latinské Ameriky.

Armáda stojí za vedením země a další vývoj není jasný. Držím palce těžce zkoušenému lidu Venezuely.

V Teplicích dne 7. 2. 2019             Jaromír Kohlíček

POSLANEC EP Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. a tajemník velvyslanectví Ruské federace V.V. KONOV

Dne 5. února 2019 ukončil svůj pobyt v České republice pan V. V. Konov, tajemník velvyslanectví Ruské federace. Za Český svaz bojovníků za svobodu se s ním oficiálně rozloučil Jaromír Kohlíček. Poděkoval mu za spolupráci a na památku mu předal tradiční Českou upomínku.

POZDRAV Z VOLGOGRADU 31. 1. 2019

Delegace z České republiky navštívila Vogogradskou státní universitu. Po exkursi ve dvou výstavních exposicích diskutovala s pedagogy a studenty, včetně rektora – Valerie Ivanoviče Tarakanova. Ten delegaci pozval na oslavy připravované městem a universitou dne 31. října 2019. Po další besedě v užším kroužku vyslovili pedagogové přání navázat intenzivněji na dosavadní vztahy s VŠ v České republice.
Zítra program pokračuje návštěvou gymnasia, Mládežnického centra a Ruského fondu míru. Večer je připraveno setkání s předsedou Městské dumy (zastupitelstva) Volgogradu.
Druhého února se delegace zúčastní oslav 76. výročí vítězství Rudé armády ve Stalingradské bitvě.

Z Volgogradu dne 31. 1. 2019 Jaromír Kohlíček

Foto: Účastníci besedy na Universitě na schodech knihovny v čele s ředitelkou Centra lidové diplomacie Elenou Fedorovnou Parubočajou.