KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archivováno Aktuálně právě teď

44. PRAŽSKÁ TEORETICKÁ KONFERENCE 3. 11. 2018

V sobotu se konala již 44.pražská teoreticko-politická konference na téma k problematice teorie, programu, strategie a taktiky v komunistickém hnutí s mezinárodní účastí. /foto V. Větrovec/

Europoslanec Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. k tématu napsal tento příspěvek:
V posledních letech se setkáváme zejména ve vyspělých zemích s určitým odklonem od tradičních levicových stran. Lidé se obecně nechtějí příliš politicky angažovat, v řadě zemí dokonce úřední místa zakazují název „komunistický“ a často zákaz postihuje i některé symboly, např. srp a kladivo. 
Určitá vyčerpanost dosavadních programů i strategie a taktiky levicových stran je patrná i v horších výsledcích tradičních stran. Přitom poptávka po levicových myšlenkách a levicovém programu zde stále trvá. Proto také v řadě zemí vznikají nové levicové subjekty. 
Ve Francii jde o Levicovou stranu a hnutí Nepoddajná Francie, obě zakládal Jeal-Luc Mélenchon, ve Španělsku se jedná o Podemos, v Itálii jde o nový projekt, Svobodní a rovní, v čele kterého již podruhé vyhrál volby dnešní starosta Neapole Luigi de Magisris, v Řecku bývalý ministr ve vládě Syrizy Varufakis vystupuje s novým projektem levicového subjektu. V Německu Sahra Wagenknecht nedávno oznámila vznik platformy „Povstaňte!“ a ve Velké Británii, před dobrými dvěma lety, po krachu tehdejšího vedení labouristů nastoupil do čela strany s jasným levicovým programem Jeremy Corbin. Velkým překvapením se stalo vystoupení J-L. Mélenchona při posledních prezidentských volbách ve Francii. Radikální vystupování, jednoduché a srozumitelné využití moderní techniky (hologram), to jsou zásadní novinky, které tomuto kandidátovy zajistily zisk téměř 20% hlasů. Takový úspěch levice ve Francii nezaznamenala od 2. světové války. 
Naše skromné výsledky, v ČR, které od špatného výsledku při volbách do PSP komunálních a krajských volbách definitivně ukončily naše zastoupení v Senátu a bohužel i naši účast v řadě významných měst republiky – v Praze, Liberci, Jablonci…
Čím se liší naši představitelé a naše volební kampaně od těch úspěšných? V prvé řadě je to razance, s jakou Corbyn, Mélenchon či S. Wagenknecht pojímají témata přitažlivá pro veřejnost. Vystoupení těchto levicových politiků v parlamentu zákonitě kolují po internetu a mají významnou sledovanost. Je prakticky nemožné, aby si tedy jimi nastolovaná témata přivlastnil někdo jiný.
V době konjunktury, kterou v současné době jednotlivé státy zažívají, sice klesá sociální napětí, ale přesto některé sociální problémy kapitalistický systém prostě z principu vyřešit neumí. Drogová závislost, statisíce lidí v dluhové pasti, nedostatek míst ve školkách a neexistence jeslí, nedostupnost bydlení na řadě míst země, nedostatek kapacit v ústavech sociální péče a v azylových zařízeních, parazitování části populace na sociálním systému, to jsou jen některá témata čekající na razantní a jasné zvednutí.
Někdy se setkáváme s obviněním české populace z xenofobie. Právě dlouhodobé neřešení zneužívání sociálního systému částí sociálně deprivované populace je hlavním důvodem, proč většina našich občanů má obavy z možnosti příchodu další podobné skupiny na naše území. 
Předpokládám, že v nejbližší hospodářské krizi budou právě tato témata klíčová. Ten, kdo se jich náležitým způsobem ujme, může u voličů pouze uspět. 
Na naší domácí levicové scéně tradiční subjekty takřka vymizely. Komunisté jsou posíláni do historie a sociální demokraté se sami likvidují. Jedině razantní obrat v politice levicových subjektů a vystupování jejich vůdců může přinést žádoucí změnu.
Pokud nebudeme připraveni na blížící se krizi, dočkáme se po jejím propuknutí zajisté vzniku nových levicových subjektů, které zdvihnou nejen výše naznačená témata. Je jisté, že to nemůže být ani Babiš, ani žádný jiný ze subjektů dnes operujících na naší politické scéně. Levicové idey mají šanci, ale pokud Komunistická strana neprovede dostatečně razantní obrat, může skončit v zapomnění.

Jaromír Kohlíček

JDEME K MIMOŘÁDNÉMU ZASEDÁNÍ ÚV

V České republice se lidem daří nejlépe v historii. S touto tezí pravidelně vystupují nejrůznější politologové, experti, konzultanti a ekonomové. Zapomínají na jednu důležitou věc. Přes „masivní nárůst HDP“ a „mimořádně vysoký růst platů“ v našem státě dostávají lidé za stejnou práci a u stejných strojů cca jednu třetinu mzdy našich sousedů v Německu, kteří pracují navíc i ve stejné firmě. Je opravdu obdivuhodné, jak se teze o hospodářském rozkvětu promítá do výsledků voleb. Jakoby nikdo neviděl statisíce lidí ohrožených chudobou a více než sto tisíc lidí, kteří uvízli v dluhové pasti. KSČM v této situaci nenašla dostatečně razantní vyjádření problému doby ústy svých zástupců ve sdělovacích prostředcích. Komentář ke čtvrtým prohraným volbám ukazuje, že současné vedení strany nedoceňuje vážnost situace. Ve velkých městech celé republiky jsme zažili masivní pokles počtu mandátů, v Liberci, v Jablonci, v Praze a dalších větších městech naši zástupci v zastupitelstvu nezasednou. V Brně nasvědčuje řada indicií tomu, že se v noci ze soboty na neděli událo s výsledky voleb cosi zvláštního, přesto ani tam výsledek nebude oslnivý. Je tedy čas k provedení sebekritiky, a to shora dolů. V uplynulém období, kdy strana ve čtyřech volebních vystoupeních postupně ztrácela, došlo k několika změnám nejvyššího vedení a Výkonného výboru. Pouze některé konstanty zůstaly. Jestliže kdokoliv uvnitř strany volá po urychleném řešení této situace, potom není na místě jej zesměšňovat, ale domnívám se, že nastal čas k řešení. Je dobře, že se v sobotu 20. října sejde Ústřední výbor. Doufám, že vyzve členy vedení i Výkonného výboru k náročnému posouzení osobního příspěvku každého jednotlivce ke vzniklé situaci a že bude svolán urychleně mimořádný sjezd strany, nejlépe ještě v tomto roce. Analýza preferencí jednotlivých kandidátů v různých místech republiky je zajisté určitým indikátorem popularity kandidujících, ale rozhodující je celkový obraz, a ten je bohužel tristní. Máme v řadách našeho klubu osobnosti, po jejichž vystoupení ve sdělovacích prostředcích se mne lidé na ulici ptají, jestli ještě jsou členy naší strany. Věřím, že o tom Jirka dobře ví. U jiných naopak slyším pochvalné komentáře. Ale rád bych se dožil momentu, kdy vystoupení našich poslanců v Poslanecké sněmovně budou kolovat po internetu podobně, jako řada příspěvků Sahry Wagenknecht v Bundestagu. Není možné v dané situaci nereagovat.

Jaromír Kohlíček

VÝSLEDKY VOLEB DO OZ A SENÁTU – HLASY PRO KSČM – OKRES TEPLICE

SENÁTNÍ VOLBY SE ROZHODUJÍ V TEPLICÍCH

Vedra zasáhla Českou republiku a v Ústeckém kraji to není lepší. Na rozdíl od jiných krajů zde ani neprší a pohled na Labe pod železničním mostem v krajském městě je hodně bolestný. Jen kamení a vody minimum. Do konce roku nám zbývá jen pět měsíců a do komunálních voleb dva. Podařilo se postavit kandidátky pod hlavičkou KSČM, na kterých je řada zkušených i mladých lidí. Na druhou stranu každému od minulých voleb čtyři roky přibyly. V Bílině se nám podařilo sestavit kandidátku v rozpětí nejmladší 18 let a na druhé straně 78 let. Jsou tam zastoupeny různé profese. Máme plavčíka, kuchařku, popeláře, tetu z dětského domova, studenta, řidiče kamionu, zdravotní sestry, 12 kandidátů jsou nováčci, desítka jsou bezpartijní a deset je také žen. Pro tyto volby se snížil počet zastupitelů v Bílině z 30 na 29. Samozřejmě bychom rádi obhájili devět mandátů, ale bude to těžké. Volby jsme vždy vyhrávali jako opozice, letos poprvé kandidujeme jako vedoucí strana radní koalice. Uspět bychom měli v Dubí, Oseku a Duchcově. Překvapit může Krupka. A v Teplicích rozšířit zatím skromný počet tří zastupitelů. A samozřejmě šance je na řadě obcí. A máme také senátní volby. Tomáš Zíka zatím zná stále jenom čtyři protikandidáty. Ale bude jich více. Jeho volební štáb nabírá správné pracovní tempo, jsou to mladí lidé a tak mají potřebný elán. Vrchol senátní kampaně přijde v září, to bude jedna akce střídat druhou. Důraz je potřeba položit na Teplice, to je polovina voličů okresu. Ale to je určitě ve strategii zapracované. Tomáš Zíka má bohaté zkušenosti z komunální politiky, dnes působí v Dubí jako radní, léta pracuje s mládeží, jako přísedící u krajského soudu získal právní vědomí. Má zkušenosti z krajské politiky. A zatím se rýsuje, že bude nejmladší. Může oslovit mladé lidi. A věřím, že také osloví.
Oldřich Bubeníček

35. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V HÁJI U DUCHCOVA

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Ústeckého kraje, pořádaly  v pátek 29. června u příležitosti 35 let od zahájení provozu sociální služby v Háji u Duchcova zábavné odpoledne. Ráda jsem přijala pozvání na tuto akci. S DSS spolupracuji již řadu let a snažím se i sponzorsky provoz sociálních služeb podporovat. Při přivítání jsem dostala krásného keramického pejska a symbolickou perníkovou pětatřicítku. Samozřejmě jako vždy jsem neodolala a další keramické výrobky klientů chráněné dílny jsem si koupila. Klienti jsou velmi šikovní a zruční a jejich výrobky  se výborně prodávají v obchůdku U Hájského kohouta v Oseku. Personál DSS v čele s ředitelem Ing. Oldřichem Malým připravil pro klienty i návštěvníky různé hry, občerstvení, vystoupení tanečního kroužku, ukázku výroby keramiky, zpívánky. Kankán v podání profesionálních tanečnic byl odměněn bouřlivým potleskem. A pak již nastala volná zábava, nechybělo disko, opékání buřtů. K dobré náladě přispělo i super letní počasí. Kolektivu pracovníků DSS Háj u Duchcova patří za zdařilou oslavu 35. výročí provozu sociálních služeb velké poděkování. Již dnes se klienti i my ostatní těšíme na 15. ročník festivalu Hájský kohout 2018, který proběhne 18. září.

Jitka Hanousková

OBLÍBENOST HEJTMANŮ KVĚTEN 2018

komunistický hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterému obyvatelé Ústeckého kraje dali v souhrnu 36,1% kladných hlasů, to je o 0,2 % víc než v únoru, se umístil na čtvrtém místě. 

B L A H O P Ř E J E M E 

Nejlépe hodnoceným hejtmanem je nadále šéf Zlínského kraje Jiří Čunek, následován hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. 

Na třetím místě pomyslného žebříčku hodnocení představitelů územně samosprávných celků postoupila z únorového čtvrtého místa hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (hnutí ANO). Aktuálně získala od obyvatel Středočeského kraje v souhrnu 36,5% kladných hlasů.

XVIII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FINÁLE CEN Ď /děkujeme/

Ve čtvrtek 7. června jsem se jako jedna z nominovaných z krajského kola Ústeckého kraje zúčastnila XVIII. Celostátního finále cen Ď ve Stavovském divadle v Praze. Doprovázel mě předseda výboru pro kulturu a památkovou péči zastupitelstva Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Dubský. Patronem ceremonie byl nadační fond pomoci Karla Janečka, zásadním partnerem Národní divadlo. Autor projektu Richard Langer, který finále moderoval, poděkoval za generální partnerství krajských kol, mimo jiné městu Děčín, které bylo partnerem pro Ústecký kraj. Celostátní ceny Ď 2018 byly uděleny v těchto kategoriích – pro mecenáše Národního divadla, pro mecenáše divadel v ČR, pro mecenáše ZOO Praha, pro mecenáše ZOO v ČR, za podporu a rozvoj zdravotních programů a zdraví, pro mecenáše nebo dobrodince nadací, charitativních organizací, pro mecenáše muzeí, hradů, zámků a památek, pro mecenáše kulturních zařízení, školství a sportu, pro mecenáše nebo dobrodince dětských domovů a ústavů sociální péče pro děti, pro mecenáše životního prostředí, pro mecenáše nebo dobrodince domovů pro seniory a ústavů sociální péče pro starší spoluobčany, pro mecenáše a dobrodince Hnutí na vlastních nohou Stonožka, cena Ď prezidenta Rodinného pivovaru Chodovar Jiřího Plevky st. za sociální cítění, cena Ď za morální vzor. Vítězové krajských cen Ď postoupili do finále do hlavní kategorie o obraz – GRAND PRIX Ď 2018. V závěru ceremonie všichni nastoupili na scénu Stavovského divadla, kde na základě určení celostátního Kolegia dostal vítěz cenu.
Děkuji nominujícímu Domovu sociálních služeb v Háji u Duchcova za možnost se jak krajského kola v Děčíně, tak celostátního ve Stavovském divadle zúčastnit.
Jitka Hanousková

PRACOVNÍ PORADA K SOCIÁLNÍ PROBLEMATICE

V sobotu 2. června se v budově ÚV KSČM uskutečnila celostátní pracovní porada krajských zastupitelů i členů výborů a komisí  zvolených za KSČM, zabývající se sociální problematikou. Referenty byli poslankyně PS PČR, stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická-Jírovcová, místopředseda Výboru sociálně zdravotního Zastupitelstva Jihomoravského kraje Bohumil Smutný a vedoucí sociální sekce ÚV KSČM Milan Kyselý. Pro jednání byl připraven okruh tezí týkající se sociálních služeb – financování, komunitní plánování, návaznost na střednědobé plány, systém zapojení obcí do financování sociálních služeb na svém území, kvalita poskytovaných služeb,  financování zdravotních služeb v sociální péči, systém poskytování sociálních dávek, příspěvek na péči a jeho valorizace, sociální a dostupné bydlení, sociálně právní ochrana dětí, péče o děti do 3 let věku (dětské skupiny, jesle), bezpečnost. Ke všem těmto materiálům jsme se vyjadřovali a řešili možnosti jejich uplatnění. Každý informoval o problémech v sociální oblasti ve svém kraji. Největší problém je zatěžující administrativa, která brzdí zvýšenou péči o klienty, bydlení pro sociálně slabé, příspěvek na péči, sociální dávky, špatný přístup posudkových lékařů (návrh na předání agendy praktickým lékařům), nedostatečné platové podmínky pro sociální pracovníky. Problémů je hodně a je nutné, aby se řešily co nejrychleji. Měli bychom si však uvědomit, že všichni máme právo, aby se k nám přistupovalo všude svědomitě, ale každý z nás si musí uvědomit i to, že kromě práva má také povinnosti. A to je důležité pro naši společnost.

Nataša Schalková

členka výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL

Zastupitelstva Ústeckého kraje

OBLÍBENOST HEJTMANŮ

Oblíbenost hejtmanů – únor 2018 (publikováno 6.4.2018)
Nejlépe hodnoceným hejtmanem je šéf Zlínského kraje Jiří Čunek, následován hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou.

Únorový průzkum společnosti SANEP zaměřený na hodnocení nově zvolených představitelů územně samosprávných celků – krajů, mezi něž patří i hl. město Praha, ukazuje, že nejlépe si aktuálně vede lidovecký hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s aktuálním ziskem 46,8% kladných hlasů.

V těsném závěsu za Jiřím Čunkem je pak s aktuálním ziskem 41,2% kladných hlasů hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Na třetím místě pomyslného žebříčku hodnocení představitelů územně samosprávných celků se umístil komunistický hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterému obyvatelé Ústeckého kraje dali v souhrnu 35,9% kladných hlasů.

B L A H O P Ř E J E M E !

CENA Ď 2018 ÚSTECKÉHO KRAJE

Ve středu 21. března jsem se zúčastnila společenského setkání ceny Ď 2018. Krajské kolo Ústeckého kraje, do kterého jedenáct subjektů nominovalo 19 kandidátů, se konalo v Rohovém sále na zámku v Děčíně. Byla jsem nominovaná Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves za dlouholetou morální i finanční podporu tohoto zařízení. Doprovázel mě další spolupracovník DSS, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK Ing. Jaroslav Dubský. Programem provázel pořadatel a autor ceny Ď 2001 – 2018 Richard Langer. Podle jeho slov na přípravě projektu odvádí nejvíce práce jeho manželka Jitka, která celou akci natáčela. Předsedkyní kolegia, které o vítězích jednotlivých kategorií rozhodovalo, byla primátorka města Děčín Mgr. Marie Blažková, která nad akcí převzala záštitu. Dalšími přítomnými členy kolegia byl ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem Mgr. Michal Šidák a starosta obce Velké Březno Mgr. Michal Kulhánek. Ústecký kraj zastupoval předseda Výboru pro zdravotnictví ZÚK Bc. Pavel Csonka. Vyzdvihl význam ocenění a poukázal na značnou finanční podporu kraje různým projektům. Poděkoval přítomné ředitelce Hospice Most Blance Števicové za péči a ošetřování nevyléčitelně nemocných či přestárlých klientů. Městská cena Ď v Děčíně byla udělena Heleně Ryšavé za organizování volnočasových aktivit seniorů v rámci OROS pod heslem: Ani ve stáří nebýt nikdo sám. Místní cenu Ústecké části Severní Terasa obdržel KS Motor Servic Van, který nominovala Oblastní charita Ústí n.L. za dlouhodobou podporu a chod Domu pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích. Cenu Ď v Ústeckém kraji 2018 získal Milan Dzuriak, kterého navrhla Kateřina Neckářová z Chomutova. Zdravotní problémy mu neumožnily pokračovat v kariéře profesionálního sportovce – mistr republiky ve skoku do výšky – a rozhodl se pomáhat a plnit sny ostatním a dokázat, že i s handicapem se dá žít. Založil Nadační fond Cesta proti bolesti a připravuje 4. Ročník charitativní akce na pomoc handicapovaným dětem. Všichni nominovaní byli pozvaní na celostátní finále ceny Ď, které se koná v Praze 7. června ve Stavovském divadle. Po slavnostní části setkání, na kterém se podíleli i děti z Dětského domova Lipová u Šluknova, bylo připraveno občerstvení spojené s neformální besedou účastníků.
Jitka Hanousková