KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Archiv 4.čvrtletí

2013-12-04 DOBROU PRÁCI PODTRHUJÍ VOLEBNÍ VÝSLEDKY
Oldřich Bubeníček
předseda OV KSČM Teplice
Navázat na úspěšný výsledek voleb, to je hlavní cíl komunistů teplického okresu pro příští rok. Na okresní konferenci, která proběhla v sobotu v Teplicích, se také podrobně rozebíraly volební výsledky krajských a mimořádných voleb. V okrese dostala KSČM 25 % krajských hlasů a zvítězila. Absolutně nejvíce v Hrobčicích 44 %, v Ledvicích a Lahošti 43 %, z měst v Bílině 38 %. To přispělo k jasnému vítězství komunistů v Ústeckém kraji a získání postu hejtmana. Také letošní předčasné volby do sněmovny byly úspěšné, v okrese získali komunisté 20 %, z měst v Bílině téměř 26 % a více než 30 % v Ledvicích, Hrobčicích, Měrunicích a Žimu. Za výborné výsledky poděkoval člen výkonného výboru ÚV KSČM Pavel Vodseďálek. Konference se také zúčastnili všichni tři zvolení poslanci Gabriela Hubáčková, Hana Aulická Jírovcová a Josef Šenfeld. Za úspěchem stojí dobrá práce krajských i místních zastupitelů a desítky veřejných akcí, které KSČM v okrese pořádá. Od 1. májů přes MDŽ až po zábavy, sportovní akce, cykloštafetu či pietní akty k výročí osvobození. V bohaté diskusi místostarosta Krupky a krajský zastupitel Jaroslav Dubský vyzdvihl práci a popularitu hejtmana Oldřicha Bubeníčka, který podle jeho názoru má velký podíl na výborných výsledcích KSČM. Bílinský Stanislav Pták se vyslovil proti kumulací funkcí a volal po potřebě volit do funkcí mladé lidi. Za pomoc při záchraně nemocnice v Duchcově poděkoval Petr Kňourek nejen hejtmanovi, ale i jeho náměstkovi Stanislavu Rybákovi. Velice milým hostem byl saský poslanec Die Linke Hajko Kozel, neúnavný bojovník za spolupráci saské, české a polské levice. Podporu má i další spolupráce s KSS v Detvě a Hriňové. Vysoce byla oceněna i práce tajemnice Jitky Hanouskové, která zajišťuje většinu akcí a je ?duší? Informací OV KSČM, které se vydávají v tištěné i elektronické podobě. Oceněna byla i práce LKŽ pod vedením Nataši Schalkové. Hovořilo se také o nových členech, za poslední dva roky bylo přijato 42 nových členů. Nejvíce v Teplicích, Bílině, Krupce a Hrobčicích. Předsedou OV KSČM byl opět zvolen Oldřich Bubeníček, když ze čtyř kandidátů získal 80 % hlasů. Novým členem ÚV KSČM byl zvolen 28letý Lukáš Přikryl z Teplic. Jednání se aktivně zúčastnili i předsedové OV KSČM Most, Chomutov a Louny.
2013-10-24 NOVÍ POSLANCI MOHOU KRAJI HODNĚ POMOCI
rozhovor s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem
Petr Brázda
zdroj Haló noviny
Téměř rok je ve funkci hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Zeptali jsme se, jaké kauzy mu daly nejvíce zabrat a jaké problémy bude muset kraj dále vyřešit. Prvním problémem byl ROP Severozápad, kde bylo rok a půl zastaveno proplácení. Jeho obnovení byl obtížný úkol, obracel jste se na ministry, na poslance, i evropské, jak se vám jednalo s předsedy vlád Nečasem a Rusnokem?
Tento obrovský problém stále není úplně vyřešen, mám dojem, že někomu výrazně vadí, že jsme se na určitém kompromisu dokázali domluvit. Stále tvrdím, že chyba nebyla na straně Ústeckého kraje, a pokud někde selhal jednotlivec, tak to je otázka pro policii, státní zastupitelství a soud. Jednání byla složitá na ministerstvu financí i místního rozvoje, pan Nečas mě k jednání ani nepřizval, jednal jsem až s premiérem Jiří Rusnokem, a to bylo jednání s politikem. Stejně seriózní jednání bylo s ministrem financí.
Dalším velkým problémem byl stav hospodaření v největší organizaci zřizované Ústeckým krajem, Krajské zdravotní, a. s. Opatření přijatá Radou Ústeckého kraje v posledním období mají za cíl ozdravit finance, zprůhlednit hospodaření. Bude to ovšem bez zásahu státu složité.
Situace ve zdravotnictví je složitá obecně. Nové vedení kraje změnilo představenstvo společnosti a nedávno byl odvolán i ředitel společnosti. Jednalo se o dlouhodobě avizovaný krok, kdy se změny dějí postupně. Nechceme dělat ukvapená rozhodnutí, společnost je základem zdravotní péče v kraji a má 6200 zaměstnanců. Nyní bude vypsáno výběrové řízení na nového ředitele. Věřím, že to nebude nikdo, kdo v minulosti přivedl společnost do krize či do ní přivedl jiné nemocnice. Zde máme obrovskou zodpovědnost. Je nutné zdůraznit, že kraj společnosti nepřispívá na provoz, ta funguje v zákonných možnostech českého zdravotnictví.
V problémech můžeme pokračovat dálnicí D8, otázkou další těžby uhlí, vysokou nezaměstnaností či sociálně vyloučenými lokalitami. Co s tím?
To je dost otázek najednou. Nedostavěná dálnice D8 přes České středohoří je mezinárodní ostudou naší republiky. Obrovsky komplikuje život tisícům lidí na objízdných trasách, chybí nejen řidičům, ale i podnikatelům a společnostem. Nyní je ohrožen i ?99.? termín dokončení polovina roku 2015.
Sesuv půdy u Litochovic se stal vítanou záminkou odpůrcům dálnice. Sesuv nastal počátkem června, máme konec října, a nic se neděje. Zemina, která zasypala těleso budované dálnice, není ještě odtěžena, o sanaci svahu ani nemluvě. Vím, že to je složitý úkol, ale odkládání nic nevyřeší.
V otázce těžby uhlí na Mostecku máme jasno, podporujeme další těžbu za podmínky dohody a vyrovnání těžařů s obcí i jejími občany. Pro mnohé otázka složitá, ale nachází se zde vysoce kvalitní uhlí a pracují zde tisíce lidí. Již dnes má Mostecko nezaměstnanost kolem 16 procent a zlepšení není na obzoru.
Sociálně vyloučené lokality nevyřeší obce ani kraj, hlavní slovo musí mít stát. Zajistit práci pro nekvalifikované, omezit výhodnost podnikání v ubytovnách, vrátit hygienické výměry na počet přihlášených v bytech, kdo nemá zájem o práci, nemůže mít stejné výhody jako aktivní nezaměstnaný, sociální dávky musí kopírovat zájem rodičů na školní docházce dětí.
S odstupem času, jaký dojem ve vás zanechaly povodně a odstraňování jejich následků?
Byla to velká škola a velká zkouška ohněm. Až na pár zavilých nepřátel bylo hodnoceno pozitivně zvládnutí povodní krizovým štábem, který jsem řídil. Byla to výborná parta lidí, kteří bez ohledu denní či noční doby hledali řešení vzniklé situace. Jejich práce si hluboce vážím. Mnohokrát jsem poděkoval hasičům, vojákům, policistů a strážníkům, po povodních plynařům, energetikům, vodařům a řadě dalších. Osobně jsem byl v Liberci poděkovat vojákům chemické brigády. Vlastní akcí poděkovala záchranářům a dárcům obec Lubenec, statutární město Děčín, obec Lounky a jiné. K poděkování využijeme i návštěvy prezidenta Miloše Zemana. Potěšilo mě, že se o tento problém zajímali i studenti Evropské obchodní akademie v Děčíně, kde jsem měl besedu s maturitními ročníky.
Zdánlivou třešničkou na dortu problémů byla příprava připomenutí 200 let od bitvy u Chlumce a Přestanova, kde byla v roce 1813 poražena Napoleonova armáda. Část opozice i někteří členové vašeho klubu kritizovali vysoké náklady na zajištění akce a firma, která to měla zajišťovat, odstoupila od smlouvy. Jak to dopadlo?
Celkem dobře, 31. srpna bylo při rekonstrukci bitvy na 20 tisíc diváků a podle policejního odhadu se ten den oslav účastnilo až 50 tisíc lidí. Ovšem ještě v březnu to vypadalo, že se nic konat nebude. Původní náklady měly být sedm milionů korun, pořídili jsme to téměř za polovinu, milion korun nám přispěl ČEZ. Přitom se rekonstrukce bitvy účastnilo na 800 vojáků, byl bohatý doprovodný program za spolupráce města Chlumec a také obce Přestanov. Byla zde řada významných hostů od ruského velvyslance pana Kiseleva, až po litoměřického biskupa pana Baxanta. Prostě, povedlo se.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou zvoleni noví poslanci. Problémy, které řeší vedení a Zastupitelstvo Ústeckého kraje mohou, z velké části, pomoci vyřešit právě oni. A složení nového parlamentu máme v rukou především my, voliči.
2013-10-20 10. JUBILEJNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD JE ZA NÁMI
Tomáš ZÍKA
kandidát KSČM Ústeckého kraje č. 7
pro volby do PS PČR
V sobotu 19. 10. se od 18:15 hodin konal tradiční lampionový průvod v Dubí pořádaný MO KSČM Dubí. Tentokrát se mohl pyšnit s jubilejním číslem „10“. A protože nám počasí přálo, byla i účast velmi hojná. Dokonce předčila očekávání pořadatelů, neboť se konečně podařilo pokořit 1000 ať už malých, velkých, místních či přespolních účastníků. Ti nejmenší dostali na startu tradiční perníčky, které napekla paní Horčičková. A tak se dlouhý špalír vydal napříč podvečerním Dubím za hřmotu bubnů bubeníků skupiny historického šermu „Černá korouhev“. V čele průvodu předváděla svojí diodovou světelnou show děvčata ze skupiny „GIRALDELL“. Na bezpečnost zejména při průchodu hlavními silnicemi dohlíželi strážníci městské policie Dubí. Na louce pod Kudrákem, kde mají své zázemí dobrovolní hasiči, přivítala přicházející průvod country skupina “ Na poslední chvíli“. Po přivítací řeči hlavního organizátora akce – Tomáše Zíky, který zejména poděkoval všem, kteří se celých „DESET“ let na úspěchu této akce podíleli, vystoupila ještě jednou děvčata Jana a Pavla. Tentokráte předvedla divákům show ohnivou. Po následné písničce pak z pódia pozdravil účastníky hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Předvolební akci také svou účastí podpořili krajští zastupitelé Jitka Hanousková a ing. Jaroslav Dubský. Dále pak kandidáti v předčasných volbách do PS PČR . Konkrétně šestka kandidátky ing. Josef Šenfeld, sedmička kandidátky Tomáš Zíka (lídr za okres Teplice), devítka RSDr. Erika Sedláčková a jedenáctka kandidátky Soňa Grochalová. Poté již následoval zlatý hřeb večera – ohňostroj, který připravil pan Zacharda . A tak se nebe nad Dubím na několik minut rozzářilo různobarevnou paletou barev. Pak už se opět rozezněly libé tóny kytar. Kdo chtěl tancoval. Kdo nechtěl, poslouchal a mnozí se zatím občerstvili u stánků. Dovolte mi ještě poděkovat všem organizátorům a spoluorganizátorům za jejich práci. Všem sponzorům za finanční podporu. A hlavně pak chci poděkovat Vám – účastníkům za to, že jste v takovém počtu přišli!!! Úplným závěrem můžu jen říct, že 10. jubilejní lampionový průvod je za námi a já už se teď těším s Vámi na viděnou na jedenáctém ročníku – možná jako Váš poslanec PČR.
2013-10-16 NENECHTE SE OPÍT PŘEDVOLEBNÍM ROHLÍKEM !!!
Tomáš ZÍKA
kandidát č. 7 na kandidátce KSČM
pro volby do PS PČR
Jako živnostník projíždím každodenně náš Ústecký kraj křížem krážem. Nejednou zajedu i za jeho okraj. A tak si nemohu nevšimnout všude přítomné předvolební poutače. Dívají se na nás po málu nové, většinou ale známé tváře dlouholetých politiků. Do toho z rádia zní slogany politických stran či uskupení. Nevím jak Vy, ale já mám z toho všeho dojem, že se těch pár “ vyvolených “ – dívajících se na nás z vrchu domnívá, že český národ buď nemá naprosto žádnou paměť či je to z velké části stádem ovcí, tupě běhající za pasteveckým psem dle pokynů ovčáka. Jak jinak si vyložit některé předvolební sliby??? Ti jenž se nejedno volební období podíleli na zaprodání češství, či národního majetku, zadlužení každého občana naší republiky se bijí v prsa a slibují prosperitu a blahobyt (pro koho asi ???). Ti, kteří pomohli církvím k restitučním milionům hlásají spravedlnost pro všechny (především pak pro některé). Vrcholem pak jsou hesla jako „…stát má sloužit…“ , „…krále zpět…“,“…premiér už byl, teď premiérka…“….. Nenechte se od těchto rádoby spasitelů národa opět opít předvolebním rohlíkem!!! Nevěřte jejich zbožným přáním!!! Ukažte jim, že si velmi dobře pamatujete jejich počínání na půdě poslanecké sněmovny a vystavte jim za to řádný účet. A to v podobě jejich nezvolení do PS PČR. Protože tam kde zdegeneroval pud sebekritiky je potřeba zásahu občana – voliče. Přijďte tedy v termínu 25. a 26. října k mimořádným volbám a dejte svůj hlas straně, která je na Vaší straně. Pracuje pro Vás a není spojena s žádnou politicko – korupční kauzou. Dejte svůj hlas KSČM – straně s číslem 21.
2013-10-07 PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ NENÍ ZTRACENÁ INVESTICE STÁTU
TOMÁŠ ZÍKA
kandidát do PS PČR
V České republice je mnoho těch, kteří nečekají, kdo se o ně postará, ale ráno vstanou a jdou se prát s každodenní realitou českého pracovního trhu. O kom to mluvím? O malých a středních podnikatelích. Těch, kteří se mnohdy musejí zadlužit na mnoho let, aby si pořídili své výrobní prostředky a těmi pak pracovali více než 12 hodin denně – sedm dní v týdnu. Mnohý z nich nemyslí jen na sebe, ale vytváří i pracovní místo napříč věkovým, či vzdělanostním spektrem obyvatel. Ti nejstatečnější pak zaměstnávají osoby s nejrůznějším stupněm zdravotního postižení. Vesměs za to od státu nic neočekávají. Naopak jim z tohoto všeho vyplývá nepřeberné množství nejrozmanitějších povinností. Ať už se jedná o vysoké odvody za zaměstnance až po nemožnost odpočtu nejedné nákladové položky. Jak velmi by se ulevilo živnostníkům, kdyby ti, kteří řídí stát, beze studu nerozhazovali peníze, které tak nelehko vydělají a odevzdají státu. Z mnoha takovýchto jmenujme příklad z posledních dní – “ S – karty“. Namísto toho by měly být tyto promrhané finanční prostředky vynakládány na podpůrné programy právě pro malé a střední podnikatele jakož to nezanedbatelným zdrojem pracovních míst. KSČM si těchto živnostníků velmi váží. A proto je bude i v příštím volebním období všemožně podporovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *