KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ V KRUPCE 12. 12. 2019

Oproti předchozím letům bylo vánoční posezení v Krupce komornější jen pro členy a sympatizující. V salonku v Koloseu ale nechyběla dobrá nálada ani pohoštění. Předseda MO KSČM Jiří Dbalý přivítal i hosty a že jich bylo. Nejen předseda a tajemnice OV KSČM, kteří jezdí po celém okrese, ale i člen ÚV KSČM a poslankyně PS PČR. Předseda OV KSČM Tomáš Zíka popřál účastníkům krásné svátky vánoční a připomenul důležité kroky, které KSČM čekají v roce 2020. O těch ostatně hovořil i člen ÚV KSČM Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., který se na současnou politiku podíval i očima Evropské Unie. Všichni mu popřáli hodně sil a energie k překonání zákeřné rakoviny, se kterou bojuje již půl roku. Příjemné svátky v kruhu svých blízkých všem popřála i poslankyně PS PČR Ing. Hana Aulická-Jírovcová. Ocenila, že se v okrese Teplice zachovala tradice scházet se v rámci jednotlivých měst, to v jiných okresech již vymizelo a akce se pořádají většinou jen celookresní. Při loučení jsem dostala stylový dárek – botičku s vánoční růží. (jh)