KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

HÁJSKÝ KOHOUT 2021

22. září se konal letos již 18. ročník festivalu tvořivosti Hájský kohout v DSS Háj u Duchcova. Super den zahájil ředitel DSS Ing. Oldřich Malý. Přivítal PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro oblast sociálních věcí, starostku obce Háj Irenu Pipiškovou,  starostku města Bílina  Mgr. Zuzanu Schwarz Bařtipánovou, ředitelku Úřadu práce Teplice Ing. Martinu  Bečvářovou a dlouholeté sponzory a mecenáše Jitku Hanouskovou a Ing. Jaroslava Dubského. Magistra Jitka Kosejková, která celý den  akci provázela,  přečetla dlouhý seznam sponzorů, bez kterých by festival nebyl festivalem a jeden z klientů přečetl děkovný dopis. Vloni se uskutečnil vlivem covidu jen  místní malý Hájský kohout a letos se setkali klienti ze všech zařízení  v rámci DSS – Domova sociálních služeb Háj u Duchcova, Domova pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách a  Domova pro osoby se zdravotním postižením Krupka,  ovšem bez účasti z jiných sociálních zařízení.  O to víc jsme ocenili, co klienti předvedli, co se za rok naučili nového a  podělili se s ostatními o své umění. Po dopoledním programu čekala na účastníky po dobrém obědě  tradičně oblíbená Olga Lounová a vystoupila kapela So Terpenteen. Díky všem, kdo se na programu organizačně podíleli, se Hájský kohout nadmíru vydařil. Všichni účastníci byli spokojeni a místní klienti se již těší na další společenské akce, kterými bude  rozsvěcení stromku a Vánoční besídka. Já jsem si odnesla do sbírky krásné keramické výrobky klientů a dobrý pocit, že jsem aspoň trochu mohla ke zdaru akce přispět.

                                                              Jitka Hanousková