KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

CELOSTRANICKÁ KONFERENCE KSČM 27. 4. 2019

Konference k otázkám struktury (a ekonomiky) strany v sobotu dne 27. dubna 2019

zpráva delegáta konference Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc.

Delegáti konference se první hodinu zabývali několika návrhy na doplnění programu a komplexním návrhem Václava Exnera. Protože diskuze byla velmi neurovnaná a velmi obtížně lze najít nějakého společného jmenovatele, můžeme za jediný skutečný výsledek považovat fakt, že konstrukce ústředního výboru zůstává nezměněna. Budou v něm zasedat i nadále po jednom zástupci jednotlivých okresních výborů. V otázce, zda je důležitější pro práci strany okres nebo kraj, podstatná většina vystupujících jasně řekla, že okresy. Při zániku některého článku výstavby strany nutno jasně stanovit, kdo bude organizovat politickou práci na daném území, nikoliv jen, jak se tento zánik vypořádá finančně. Nejcennější na straně je členská základna, chceme i nadále být masovou stranou a nikoliv pouze volební. Otázka, zda mají být krajské výbory nebo krajské rady, není podstatná. Důležitější je, co takový krajský orgán má dělat, tedy zda koordinuje práci okresních organizací v kraji, nebo jestli má ještě nějaké další úkoly. Pokud jde o změny stanov, zdá se, že zde není žádný takový požadavek. Otázkou je, zda minimální počet členů organizace stanovený na tři, je správný. Pokud jde o diskuzi o velikosti budoucího ÚV, zazněly všechny tři názory. Malý by se měl častěji scházet a jednotliví členové by měli plnit konkrétní úkoly, současná konstrukce umožňuje pokrytí všech okresů informacemi. Větší ÚV znamená, že politiku strany bude vysvětlovat více agitátorů. Jedním ze zajímavých názorů je požadavek stanovení více povinností zastupitelům a poslancům všech stupňů zvoleným na našich kandidátkách. Osobně jsem otevřel otázku skutečného počtu členů strany. Je podivné, že se zjevně nedodržují zásady, kterými by se měla stranická práce řídit. Člen strany přece by měl pracovat v nějaké stranické organizaci, prosazovat program strany a hradit příspěvky ve stanovené výši. Jak tyto podmínky plní členové strany v okresech, kde průměrný příspěvek je nižší než 20,- Kč za měsíc? (Z dvacetikorunového příspěvku plyne příjem 4 000,- Kč měsíčně. To nepovažuji za odpovídající skutečnosti.) Ve svém vystoupení jsem zdůraznil, že pokud z tohoto hlediska přepočteme počet členů strany za použití minimálního, tedy 50,- Kč příspěvku jako průměru na člena, potom celkový počet všech členů strany bude necelých 23 000. Otázkou je, zda máme v okresech, kde je příspěvek v průměru méně než 20,- Kč na měsíc, vykazovaný počet členů. Alespoň v tomto bychom si neměli lhát. Pokud budeme i v budoucnu počty delegátů odvozovat od velikosti členské základny, je nezbytné počty členů zreálnit. Konference posbírala různé názory a pověřila výkonný výbor a prvního místopředsedu, aby podněty využil při přípravě sjezdových materiálů. Velmi negativně se řada delegátů vyjádřila k předloženým ekonomickým datům a odmítla se ekonomikou zabývat. To nepovažuji za vhodné. Bude nutné se k dané otázce v nejbližším období opět vrátit.
Závěr: Původní záměr konference nebyl splněn a delegáti zjevně nebyli spokojeni s hubeným výsledkem jednání.

V Teplicích dne 30.4.2019 Zapsal: Jaromír Kohlíček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *