KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

NA NÁVŠTĚVĚ U PŘÁTEL – srpen 2017

Jsou návštěvy, na které se nezapomíná. Určitě mezi ně patří i cesty k našim přátelům do družebního okresu Detva. Vedoucím delegace jmenované VV OV KSČM Teplice byl předseda OV KSČM Tomáš Zíka, příležitost zavítat na Slovensko dostal i předseda MO KSČM Krupka Petr Kadavý a zastupitel Ústeckého kraje a místostarosta města Krupka Ing. Jaroslav Dubský. Tradičně delegaci doprovázela tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková. Jako vždy byl pobyt rozdělen mezi obě města okresu Detvu i Hriňovou. Tentokrát jsme po osmi hodinách pohodové jízdy (díky výbornému řidiči Tomáši Zíkovi) dorazili přímo do Hriňové, kde bylo již tradičně připravené ubytování v penzionu Anka významného hriňovského podnikatele a sympatizanta Jozefa Košúta, se kterým jsme se srdečně pozdravili. Po ubytování nás oficiálně přivítal předseda OV KSS Detva Anton Trebula. Ještě týž den večer jsme se v salonku penzionu setkali se členy ZO KSS Hriňová a předsedou OV KSS. Nechyběli dlouholetí přátelé Andrej Zošiak, Peter Suja, Lubo Truban, Ondrej Trebula, Imrich Baláž, setkání se zúčastnil i poslanec za KSS v Hriňové Ladislav Moravčík a další členové ZO. Celý večer jsme si měli o čem povídat, vyměňovali si zkušenosti ze stranické práce i ze zastupitelstev. Slovenští přátelé litovali toho, že se setkání nemohl zúčastnit hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a na dálku mu popřáli hodně zdaru v náročné práci. Sobotní den začal návštěvou Polany a památníku SNP. Husté lesy na Polaně se staly útočištěm vojáků i partyzánů. Při 15. výročí SNP zde byl postaven důstojný pomník padlým v SNP a všem ve druhé světové válce. Za krásného slunného počasí byl nádherný výhled na Slovenské středohoří. Škoda, že nevyužitý horský hotel chátrá a podstavec památníku již také volá po opravě. A pak jsme se všichni v doprovodu Tono Trebuly a Petra Suji vydali na 7. Gazdovský den do místní části Slanec. Cestu lemovaly stánky s řemeslnými výrobky, výstavy řezbářského umu, výšivek i fotografií Mgr. Antona Trebuly – Kečkára (syna Tono Trebuly). Navštívili jsme Moravský gazdovský dvůr, kde nás pohostili výborným gulášem a koláčky. Petr Kadavý si vyzkoušel jednu z tradičních zemědělských prací – mlácení obilí cepem. V Hriňovském gazdovském dvoře jsme shlédli nefalšovanou slovenskou svatbu. Setkali jsme se zde i s primátorem Hriňové Mgr. Stanislavem Horníkem. Přijali jsme pozvání do Kubánského dvora, na jehož přípravě se Tono Trebula podílel. Člen Společnosti přátel Kuby ve Zvoleně Lubomír Rejko nás informoval o organizaci 1. slovensko-kubánského festivalu v Detvě 2015 a věnoval nám skleničky s emblémem této akce. Kubánský rum chutnal a na kubánské rytmy pro nás zatančila učitelka tance s partnerem. V přírodním amfiteátru na Košútce jsme pak sledovali spolu se stovkami dalších vystoupení folklórních souborů (od dětí až po dospělé). Nevšední zážitek. Cestou zpět jsme se zastavili v domě Tono Trebuly, který byl naším neúnavným průvodcem po celý den. V neděli ráno jsme se s přáteli v Hriňové rozloučili a v doprovodu Lubo Trubana a Ondreje Trebuly odjeli do Detvy. Zde nás přivítali Bc. Julius Feješ a Ondrej Richter, se kterými jsme položili květiny u památníku SNP v Detvě. Po té jsme se přesunuli do klubu důchodců, kde nás přivítal předseda ZO KSS Detva Anton Lupták a setkali jsem se i s dlouholetými přáteli Ing. Martinem Strelcem, jeho manželkou Soňou a manželkou July Marienkou, které pro nás připravili občerstvení. V hodinové besedě jsme s členy ZO diskutovali o postavení KSS i KSČM a s. Feješ informoval o občanském sdružení Klub komunistů Slovenska. Vzájemně jsme si předali propagační předměty a dárky a v doprovodu ss. Feješe a Richtera odjeli do památníku SNP v Banské Bystrici. Zde jsme položili květiny a s. Feješ nás informoval o historii muzea. Po té jsme si prohlédli celou expozici. O problémech českých i slovenských komunistů jsme diskutovali i při společném obědě ve Zvolenu. A pak již nadešel čas se rozloučit se slovenskými přáteli a zamířit k domovu. Náš předseda nás bezpečně po osmihodinové cestě dopravil zpět do Teplic. Velké poděkování našim slovenským přátelům a příští rok na shledanou v Teplicích.
Fotografie z cesty byly průběžně zveřejňovány na facebooku, jsou na našem webu a na nástěnce v sekretariátu.

Jitka Hanousková