KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MDŽ V DUBÍ 14. 3. 2022

Oslava MDŽ v Dubí byla spojená s členskou schůzí MO KSČM. Přítomné přivítal předseda MO KSČM  a OV KSČM Tomáš Zíka. Ženám popřál dodatečně vše nejlepší k MDŽ. S přáním se přidala Jitka Hanousková jménem Levicového klubu žen v Teplicích. Pozvala ženy z Dubí do klubu, který v průběhu roku pořádá řadu akci a ženy se schází každé první pondělí v měsíci  ve 14 hodin na klubovém setkání v prostorách OV KSČM Teplice. Samozřejmě nejen pro ženy nechybělo občerstvení. Předseda organizace informoval členy o průběhu a závěrech Okresní konference KSČM, o přípravě Krajské konference a XI. sjezdu KSČM, o podpoře kandidáta pro volbu prezidenta. Největší pozornost věnoval informaci o přípravě na  podzimní volby do zastupitelstva města. Organizace má již připravenou kandidátku, kde bude i hodně žen a mladších kandidátů. V Dubí bude předběžně kandidovat 5-7 volebních subjektů a aby se KSČM mezi nimi prosadila, musí voličům nabídnout reálný, stručný a věcný volební program.  To bude úkol organizace pro nejbližší období. Prezentace  by měla být zadána profesionální PR agentuře se zaměřením na  média a sociální sítě. Připomenul řadu akcí, které MO KSČM v posledním covidovém období nemohla realizovat, především téměř připravený 5. ples MDŽ. Organizace uvažuje o jeho možné realizace na podzim v předvolebním období, stejně jako  osvědčený Lampionový průvod. Samozřejmě, že v diskusi se členové rozhovořili nejen k vnitrostranickým záležitostem, ale i situaci na Ukrajině a  utečenců v okrese Teplice.                                              (jh)