KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MDŽ V DUBÍ 13. 3. 2023

Oslava MDŽ v Dubí byla spojená s členskou schůzí MO KSČM. Přítomné přivítal předseda MO KSČM  a OV KSČM, krajský  a místní zastupitel Tomáš Zíka. Ženám popřál dodatečně vše nejlepší k MDŽ a poděkoval jim za práci. Samozřejmě nejen pro ženy nechybělo občerstvení. Předseda organizace informoval členy o závěrech jednání ÚKV KSČM a vyšších stranických orgánů.  Největší pozornost věnoval informaci o přípravě na  podzimní výroční členské schůze, Okresní a Krajskou konferenci. V neposlední řadě hovořil o situaci v zastupitelstvu města Dubí. Samozřejmě, že v diskusi se členové rozhovořili nejen k vnitrostranickým záležitostem, ale i situaci v ČR a ve světě.                                                                                                                       (jh)