KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PIETNÍ AKT K 80. VÝROČÍ POPRAVY HERTY LINDNEROVÉ

MO KSČM Krupka iniciovala pietní akt k 80. výročí popravy Herty Lindnerové, které připadá na datum 29. března 2023.

Květiny k památníku v parku Herty Lindnerové  položilo kromě komunistů  vedení města v čele se   starostou Janem Kuzmou. Přítomen byl místostarosta  PaedDr. Rostislav Kadlec. Připomínku života a hrdinné smrti odpůrkyně nacismu a účastnice protinacistického hnutí odporu Herty Lindnerové, jejíž život nacisté násilně ukončili 29. 3. 1943 připomenula místostarostka města Mgr. Miloslava Bačová.  Mimo jiné uvedla, že Herta pocházela z manželství Němce a Češky. Působila jako členka Komunistického svazu mládeže. Po obsazení českého pohraničí Němci pomáhala v Drážďanech formovat odbojovou organizaci Lindenbrüder, která se maskovala jako horolezecké sdružení. V listopadu 1941 byla spolu s dalšími odbojáři organizace zatčena a následně vězněna rok v Berlíně. Roku 1943 ji nacisté nechali popravit. Město vybudovalo park, který nese její název a má v něm umístěnou pamětní desku a bustu. Za KSČM položili kytici předsedkyně MO KSČM Irena Kořanová a člen výboru Rudolf Prošek. PA byla přítomna tajemnice OV KSČM Teplice Jitka Hanousková.

                                                                                  (jh)