KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MÁJOVÉ ODPOLEDNE V KOŠŤANECH 10. 5. 2024

10. 5. se v klubu seniorů tak jako každý rok sešli komunisté a členky LKŽ, aby společně oslavili Májové dny. Všechny přivítala předsedkyně LKŽ Košťany Drahuše Králová. Za OV KSČM setkání pozdravila okresní tajemnice Jitka Hanousková. Zrekapitulovala květnové akce a informovala o přípravě na volby do EP i podzimní do KZ a Senátu. Předsedkyně krajské rady Levicových klubů žen v Ústeckém kraji Nataša Schalková poděkovala košťanským ženám za spolupráci a nastínila další možnosti prezentace LKŽ na veřejnosti. Setkání byl přítomen i místostarosta zvolený s podporou KSČM Zbyněk Král. Po úvodních slovech se rozproudila živá zábava. (JH)