KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KAREL AKSAMIT – památka zesnulých 2021

KAREL AKSAMIT
Památka zesnulých 2021
Levicovy klub žen v Teplicích se léta vzorně stará o památník protifašistického bojovníka Karla Aksamita a hrob jeho popravených příbuzných . Letos před 2. listopadem – památkou zesnulých, upravila památník předsedkyně LKŽ Nataša SCHALKOVAD2C282C4-E70B-47B1-BE95-EC102BE5D32F226D349A-7B28-4214-A838-F32585733219