KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PODPIS MNICHOVSKÉ DOHODY

V neděli 26. 9. 2021 se uskutečnilo pietní shromáždění k připomínce 83 let od podepsání Mnichovské dohody (ta byla podepsána 30. září 1938). Akci pořádala Ústecká krajská rada KČP pod vedením Jana Dlouhého, který tuto akci organizoval. 

Začátek akce byl naplánován na 10.00 v Postoloprtech na Mírovém náměstí. Odtud se vyrazilo do nedaleké ZUŠ, kde proběhla celkem tři různá vystoupení (hra na klavír, recitace a zpěv). Zvláštní poděkování patří vystupujícím dětem a paní ředitelce Bc. Haně Plaché. Se ZUŠ Postoloprty spolupracuje ÚKR KČP již řadu let a těší se i na další spolupráci. Jako poděkování předala poslankyně Parlamentu ČR Ing. Hana Aulická Jírovcová (KSČM) této ZUŠ finanční dar i bonbóny. Někteří zavzpomínali i na zesnulého Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., který tuto akci v předešlých letech také podporoval. Po pěkných vlasteneckých vystoupeních se přešlo k samotnému pomníku, který je umístěn před plaveckým bazénem. Zde zazněla československá státní hymna, byly položeny květiny a hlavní slovo k tématu o Mnichovské dohodě (= zradě) měl PhDr. Josef Skála, CSc. Na závěr zazněl Husitský chorál a po 11.00 akce skončila. Akce se zúčastnili jak členové KČP, tak i KSČM z celé republiky (nechyběli zástupci z Mělníka, Berouna, České Lípy či Litoměřic). Akci pořádala Ústecká krajská rada KČP a byly zastoupeny téměř všechny okresy ÚK. Akce se vydařila i díky pěknému počasí. Všem zúčastněným patří velké díky. Snad se v obdobném počtu (na akci bylo přítomno přes 30 lidí) sejdeme i příští rok!

 

                             Za OR KČP Teplice, předseda Ondřej VAŠATA