KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ SOCHY POHRANIČNÍKA NA CÍNOVCI

V sobotu 25. 9. 2021 se uskutečnilo slavnostní odhalení sochy pohraničníka na Cínovci. Přípravné akce na odhalení však začaly již o týden dříve, pozemek se posekal a socha zde byla vztyčena již v sobotu 18. 9. 2021. Velké díky za přípravné akce patří J. Hudcovi, M. Hanischové, L. Hadrovskému a dalším, kteří se na přípravných akcích podíleli. Oficiální začátek akce byl v sobotu 25. 9. 2021 naplánován na 12.00, mnozí se však začali k soše sjíždět již v brzkých dopoledních hodinách. Připravovalo se ozvučení, hudba a prapory. Chvíli před 12.00 akce začala, na akci bylo přítomno cca 100 lidí z KČP, KSČM či ČSBS. Nechyběli ani odpůrci, těch však nebylo ani 20. Na bezpečný průběh akce dohlíželi hlídky MP Dubí a Policie ČR. Mezi oběma tábory došlo k drobným potyčkám. Přítomna byla i média s kamerami a fotoaparáty.  Akce byla zahájena československou státní hymnou. Hlavní slovo měl předseda NR KČP Jaroslav Hudec, čestný předseda NR KČP RSDr. Milan Richter, CSc. a místopředseda NR KČP Zbyněk Cincibus. Na závěr zazněl Husitský chorál. Akce skončila cca ve 12:15.  Do budoucna by měly přibýt na pozemek nové kovové sloupky pro vlajky a fotopast.

Zvláštní poděkování pak patří předsedovi MO KSČM Teplice Petru Vítovi, který zajišťoval ozvučení celé akce. Z OR KČP Teplice se akce zúčastnil předseda O. Vašata a členové Petr Vít a Karel Chovánek.

 

                                          Ondřej VAŠATA, předseda OR KČP Teplice