KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUBOVÁ SCHŮZKA LKŽ 3. 6. 2024

Červnová klubová schůzka LKŽ Teplice  se nekonala v prostorách OV KSČM, ale v restauraci na Rozhledu. Členky při dobrém jídle vyhodnotily svou aktivitu za 1. pololetí. Předsedkyně LKŽ Teplice Nataša Schalková informovala o průběhu a závěrech jednání republikové rady LKŽ z 17. května  a o přípravě podzimního republikového setkání LKŽ v Doubici.  Požádala  členky o podporu na pietním aktu k 80. výročí hrdinné smrti Karla Aksamita 20. června ve 14 hodin u památníku na hřbitově, o který se LKŽ již řadu let vzorně stará. Jitka Hanousková připomenula akci MO KSČM Teplice 3. výšlap na Doubravku 29. 6.  V závěru setkání předsedkyně  připomněla účast na volbách do EP 7. a 8. 6. , popřála všem příjemné letní měsíce a pozvala na pravidelnou měsíční klubovou schůzku 2. 9. od 14 hodin, kde bude LKŽ připravovat Václavskou zábavu na 18. září.

                                                                             Jitka Hanousková