KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUBOVÁ SCHŮZKA LKŽ 5. 9. 2022

V pondělí 5. září se sešly členky Levicového klubu žen po letních prázdninách na pravidelné schůzce.   V úvodu  předsedkyně LKŽ Nataša Schalková jako vždy popřála  jubilantkám, tentokrát Mariím Vršatové a Nohové   a poděkovala Květě Marešové za iniciativu při přípravě tomboly na zábavy.  A protože v září slaví narozeniny i Nataša Schalková, nechybělo ani přání členek jí.  Dále předsedkyně zhodnotila akce za uplynulé období, na nichž se klub podílel a seznámila členky klubu s plánem akcí LKŽ do konce roku. Tou nejbližší je Václavská zábava 28. září, na kterou ženy připravily bohatou tombolu. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková požádala LKŽ o pomoc v závěrečné fázi volební kampaně  do zastupitelstva a pozvala je na setkání s voliči 19. 9.  na náměstí Svobody. Jako předsedkyně územní složky SČKP pozvala ženy na besedu s velvyslancem Kuby 15. 9. A pak se jako vždy rozproudila  volná diskuse,  tradičně nechybělo ani pohoštění připravené oslavenkyněmi. Příští schůzka proběhne 3. října. Teplické levicové ženy by mezi sebou velmi  rády přivítaly další členky.                                             (jh)