KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUBOVÁ SCHŮZKA LKŽ 7. 11. 2022

V pondělí 7. listopadu se  opět sešly členky Levicového klubu žen na pravidelné schůzce.  Předsedkyně LKŽ Nataša Schalková zrekapitulovala měsíc od posledního setkání a informovala o připravovaném setkání předsedkyň LKŽ z okresů i krajů v Praze 12. 11.  Jitka Hanousková informovala o semináři Komise  žen ÚV KSČM  v Praze 22. 10. a  do kroniky LKŽ, kterou vede Marie Vršatová,  předala fotosoubor z této akce. Přestože je teprve počátek listopadu, LKŽ začal připravovat Vánoční posezení, které se bude konat 19. prosince v sále restaurace U Aladdina.  Ženy se dohodly na společném posezení 24. 11. ve Sklářském sklípku v Řetenicích. A pak se jako vždy rozproudila volná diskuse, tradičně nechybělo ani pohoštění. Příští schůzka se koná 5. prosince a teplické levicové ženy jako vždy zvou mezi sebe další členky.              

                                                                                                         (jh)