KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

OSLAVA MDŽ LKŽ V PRAZE 18. 3. 2023

Na pozvání Republikové rady LKŽ jsem se s předsedkyní LKŽ Teplice Natašou Schalkovou a členkami LKŽ Košťany Martou Vlčkovou a Hanou  Sochůrkovou  v sobotu 18. března zúčastnila oslavy MDŽ v Praze. Předsedkyně republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková přivítala účastnice z Levicových klubů z celé republiky a hosty.  Připomenula význam MDŽ, jeho historii i aktuální úlohu ženy ve společnosti. Přítomní hosté pozdravili  setkání v krátkých zdravicích:  chargé d’affaires běloruského velvyslanectví v Praze Olga Filimončiková ocenila pozvání na setkání. Předseda OS ČMS Stanislav Grospič podtrhl, že  dnešní doba potřebuje i od žen  hodně sil a odhodláni  a  ubezpečil, že OS ČMS je a bude na straně  žen.  Chargé d’affaires kubánského velvyslanectví Vanesa Ortega připomenula, že nedávno se na velvyslanectví s LKŽ sešla a hovořili o postavení žen u nás i na Kubě. Tam jsou ženy z  53 % vědeckými pracovníky, mezi soudci je dokonce 70 % žen, v parlamentu mají ženy 53 %. Informovala, že koncem měsíce nastoupí nový velvyslanec a bude to žena. Předsedkyně SČKP Tereza  Čechová Humpolcová poděkovala  LKŽ za spolupráci. Místopředseda KSČM Milan Krajča omluvil předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou pro plnění dalších povinností, vyzdvihl tradice a politické kořeny ženského hnutí, ocenil podíl žen na protestech proti novým mocipánům této země. Předsedkyně rady seniorů  ČR Lenka Desatová pozvala LKŽ ke spolupráci se seniory, Zástupkyně německých hostů poukázala na to, že  rovnoprávnost žen není taková, jak bychom si představovali  a musíme dál o svá práva bojovat. Die Linke dbá na stejně zastoupeni žen i za vymýcení zlořádu. Jen v míru se dá spolupracovat. Milým hostem byla  Irina Zjubová z Všekozáckého svazu českých zemí a Slovenska, která omluvila atamana kozáků a jeho jménem popřála všem ženské štěstí a mír. Předala předsedkyni republikové rady LKŽ CD folklorního souboru kozáků a pozvala na přátelské setkání, která se koná každé poslední pondělí  v měsíci. V závěru oficiální části předsedkyně republikové rady LKŽ Květa Šlahúnková připomenula, že  ženy bojuji všude ve světě a že společnými silami i s muži musíme spolupracovat za mír v Evropě a ve světě. LKŽ budou  tento boj podporovat a nedáme se.  Budeme bojovat peticemi, vzkazy vládě, demonstracemi.  V následném kulturním programu vystoupilo duo Kapka s lidovými českými i ruskými písněmi. Setkání přišel pozdravit člen česko-ruské společnosti Jiří Klas, který s duetem Kapka za doprovodu kytary zazpíval několik písní. Obdrželi jsme drobné dárky jak od republikové rady žen, tak i německých přátel. Václav Exner nám předal růžičky.  Přátelské setkání u příležitosti MDŽ bylo završeno dobrým obědem.

Děkujeme republikové radě LKŽ za uskutečnění setkání k MDŽ a těšíme se na další akce.

                                                     Jitka Hanousková