KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

SCHŮZKA LEVICOVÉHO KLUBU ŽEN 6. 9. 2021

V pondělí 6. září se sešly členky Levicového klubu žen po letních prázdninách na pravidelné schůzce.   V úvodu minutou ticha a kytičkou uctily památku zesnulé členky Jiřiny Náhlovské. Po té předsedkyně LKŽ Nataša Schalková jako vždy po přání jubilantkám  zhodnotila akce za uplynulé období, na nichž se klub podílel.  I když se ženy v prvním pololetí vlivem covidu sešly  na klubu až v červnu, podílely se na akcích jako byl Duchcovský viadukt,  štafeta  míru k výročí osvobození,  PA K. Aksamita a Vatra k SNP, kde zajistily občerstvení. Seznámila členky klubu s plánem akcí LKŽ do konce roku. Tou nejbližší je Václavská zábava 29. září, na kterou ženy připravily bohatou tombolu. Tajemnice OV KSČM Jitka Hanousková požádala LKŽ o pomoc ve volební kampani  do parlamentu ČR a pozvala je na setkání s voliči 4. 10. na náměstí Svobody. Jako předsedkyně územní složky SČKP pozvala ženy na besedu s velvyslancem Kuby 14. 9. A pak se jako vždy rozproudila  volná diskuse,  tradičně nechybělo ani pohoštění připravené oslavenkyněmi. Příští schůzka proběhne 4. října účastí na setkání s voliči v Teplicích a další na obvyklém místě v prostorách OV 1. listopadu. Teplické levicové ženy mezi sebou rády přivítají další členky.                                             (jh)