KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PRŮBĚH A ZÁVĚRY CELOSTRANICKÉ KONFERENCE 8. 6. 2019

Dne 8. června 2019 začala v 9.00 hodin v Nymburku celostranická programová konference KSČM. Jako delegát č. 124 jsem se jí z pověření OV KSČM Teplice zúčastnil. V úvodu – při přijetí jednacího řádu – bylo odsouhlaseno, že hlasovat budou pouze delegáti s mandátem. Při diskusi o programu neuspěly návrhy na rozšíření o řešení stavu strany po volbách do EP. (Exner a Říha), nebyl schválen ani návrh na vypuštění „ krátkodobého programu „ ( Dušek). Zaregistrováno 263 delegátů, program schválen beze změn. Úvodní slovo pronesl V. Filip a důsledně se vyhýbal hodno cení našeho výsledku při volbách EP. Jsme v EU a NATO, zachovali jsme KSČM jako jediní ve střední a východní Evropě. Vládne nespravedlivý systém , upevnily se kapitalistické vztahy. Je před námi boj proti kapitalismu. ZO již nejsou akce schopné, hledáme spolky ke spolupráci. Globální kapitalismus přijde do recese, bude horší informační blokáda. Sjednotili jsme rozštěpenou stranu a v EP jsou oslabeny dvě největší skupiny tj. Lidovci a socialisté. Ukrajinci z Rudé armády dislokované ve střední Evropě, jsou veterány již od roku 2004. Jakmile začali o podobném kroku uvažovat Rusové, je oheň na střeše. St. Grospič konstatoval, že základem tolerance vlády je 7 bodů, ale to rozhodně není nový program. J. Horák, stejně jako většina dalších řečníků tvrdě kritizuje nekomunistickou politiku bez reflexe jejich výsledků vedením strany, kritizuje druhy předložených materiálů, chybí marx-leninský program. Návrh je špatný. Nedostatečná je již analýza. Předpokladem cesty dál je snaha o obnovení marxistického charakteru strany . Je předložen návrh preambule a 10 tezí, žádáme o připomínky. K jednotlivým okruhům programu , připravujeme kulaté stoly . Říha konstatuje rozvoj vnitřních sporů místo návrhu řešení. Je nutné vyměnit vedení a program musí lidem říci , kde mají oporu. Kvacskai podporuje vývody Horáka, program nutno přepracovat. Musíme se shodnout nejdříve na základě. Pojmosloví je zmatené. V programu chybí teoretický základ. Konkrétní detaily , kterých je řada obsažena v předložených návrzích , umí splnit i jiní (Babiš). Kopřiva konstatoval, že neúspěch KSČM je jasný. Strany jsou posuzovány podle akcí vedení a jejich zástupců v parlamentu. V EU po prohraných volbách je zvykem, že odstupuje předseda strany , u nás ne ? Filipe, odstup. Chaloupka diskuse musí jít po podstatě. Dejme obsahové zadání , proveďme analýzu. Kde je třídní pohled na věc ? Jakou společnost chceme ? Mnoho věcí návrhu lze použít, ale chybí teoretický základ. Celkem se za dopoledne vystřídalo více než 15řečníků a vesměs konstatovali, že jdeme od porážky k porážce (Hrůza), schody se zametají shora (Klimša), málo diskutujeme, občané nevědí, že komunismus je horizont dějin (Urban), kolaps životního prostředí způsobují nejvíc ti nejbohatší (Dosedlo). Korjagin navrhuje uchopit návrhu programu technický pokrok, robotizaci a průmysl 4.0. Osobně jsem konstatoval, že v úvodu programu musí být cíl aktivity strany. To je systémová změna. Základem musí být společenské a skupinové vlastnictví. Odmítáme současný vládnoucí neoliberalismus. Přednost před soukromou jednorázovou spotřebou , musí být potřeby společnosti. Náš program se dá stručně shrnout takto: Mírové řešení sporů, odzbrojení, odstranění cizích vojenských základen z EU, sociální program v nejširším slova smyslu s posílením základních funkcí státu a masívní podpory družstevního hnutí ve všech jeho oborech. Odpoledne se ozvalo několik výjimečných pochvalných vystoupení vedle další kritiky navrhovaného program. Mj. zaznělo – pojďme se bavit! (Dušek), již pracujeme podle dodaných navrhovaných materiálů (Bohatec), chybí vize budoucnosti a jasné úkoly pro poslance – například 100% zdanění zisků firem sídlících v daňových rájích (Milata). V závěrečném slově Filip vyjádřil snahu, aby byl přijat pouze inovovaný Kladenský program. Na začátku hlasování o usnesení bylo při kontrolním součtu přítomno 259 delegátů, což je znamení toho, jakou důležitost přítomní přijetí správného usnesení přisuzovali. Kromě standardního „bere na vědomí a ukládá“, bylo po bojovém hlasování se snahou o revokaci přijato, že konference akceptuje tvorbu a rozeslání alternativního programu strany jako podklad pro jednání výročních členských schůzí a na ně navazujících dalších jednání směřujících ke sjezdu. Na základě tohoto bodu usnesení vystoupil při ukončení konference V. Filip a teatrálně varoval před nebezpečím rozštěpení strany. Zdá se, že ne všichni ve vedení strany jsou nadšeni z možnosti vést nad novelou našeho programu skutečnou diskusi. Jen těsně nebyl schválen návrh na vyhlášení soutěže „O centrální heslo“, vznesený Posoldou.
Závěr: konference přinesla velmi zajímavou diskusi a ukázala, že cesta k sebereflexi ve straně po dalších prohraných volbách bude ještě dlouhá.

9. června. 2019 zapsal: Jaromír Kohlíček

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *