KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DEN S KUBOU 2021

V úterý 14. září proběhl na Teplicku pravidelný každoroční DEN S KUBOU. Původní dubnový termín jsme kvůli COVID-19 museli stejně jako vloni přesunout. O to víc jsme se na vzácnou návštěvu těšili. Opět jsme v našem regionu přivítali velvyslance Danilo Alonso Mederose a jeho manželku Tamaru Acostu . Nemohla chybět tlumočnice Eva Mánková. Celodenní program byl tradičně rozdělen do tří částí. V té první ambasador zavítal do Domova sociálních služeb Háj u Duchcova, kde ho přijal ředitel Ing. Oldřich Malý. Velvyslanec ocenil vysoce kvalitní péči i výsledky soustavné práce s postiženými klienty. Milým překvapením bylo vystoupení klientů na kubánské rytmy a kubánské verše v podání pracovnice domova, která po celou dobu návštěvy tlumočila do španělštiny. Setkání se zúčastnila i předsedkyně územní složky SČKP Teplice Jitka Hanousková, krajský zastupitel a předseda OV KSČM Teplice Tomáš Zíka a dlouholetý spolupracovník domova Ing. Jaroslav Dubský. Kromě zajímavých dojmů si velvyslanec i jeho manželka odváželi krásné keramické anděly zhotovené klienty domova. Z Háje se velvyslanec přesunul do nedalekého Oseka, kde ho přivítal starosta města Ing. Jiří Macháček a místostarosta Ing. Jiří Hlinka. Zde se setkání zúčastnila i předsedkyně MO KSČM Tána Dondová. Starosta města velvyslance informoval o historii i současnosti města, nechyběly květiny i krásné dárky se symbolikou města Osek. Dalším zastavením v Oseku byl cisterciácký klášter s právě rekonstruovaným kostelem. Zasvěcené a velmi poutavé informace o něm podal Dr. Jindřich Koska, správce kláštera. Hosté obdivovali práci restaurátorů, jejímž výsledkem bude obnovená nádhera barokního kostela. Zajímavá debata mezi politiky pak pokračovala na obědě v hotelu Horal, kde velvyslanec ocenil i přilehlý autokemp a nové městské koupaliště. Den s Kubou na Teplicku byl jako každý rok završen besedou s občany. Velvyslanec v úvodním slově informoval o aktuální situaci na Kubě, kterou poznamenaly v letních měsících nepokoje, kdy malá skupina lidí podporovaná USA vyvolala vandalismus a střety, jež pomocí sociálních sítí a falešných zpráv představovaly Kubu v horším světle, než je. Nedošlo však k všelidovému povstání proti vládě. Většina lidí vyšla do ulic naopak na podporu vlády. Kubu zásadně omezuje v době covidové útlum turistického ruchu. V minulých letech ostrov svobody navštívilo 4-5 milionů turistů ročně, vloni milion a letos zatím jen 160 000. Dále se zaměřil na problémy, které přináší více jak šedesátiletá blokáda ze strany USA. Na druhou stranu Kuba již vyvinula 5 vakcín na covid-19 a tři z nich byly uznány. Dnes je plně proočkováno 38 % obyvatel, jednou dávkou 53 % a do konce listopadu chtějí mít 92 % proočkovanost. Od 5. 9. očkují i děti od 12 do 2 let. Podle výsledků mají domácí vakcíny 90 % účinnost. V diskusi pak odpovídal na řadu dotazů. Tomáš Zíka chtěl vědět, co se velvyslanci i jeho manželce za dva a půl roku pobytu v ČR u nás líbí a co ne. Tamar nejvíc obdivuje krajinu, města, vesničky, parky, hodně zeleně. Danilo přidal poznatek, že při cestách po naší zemi se všude najde někdo, kdo byl na Kubě a většina z nich má příznivé dojmy a ráda by se na Kubu vrátila. Vyjádřil přesvědčení, že Kuba se nikdy nevzdá a všechny obtíže překoná. K tomu jí hodně pomáhají i zahraniční přátelé, mezi něž se můžeme řadit i my. Mezi účastníky besedy byla i předsedkyně územně organizační složky SČKP z Ústí n.L. Velvyslanec se opět tradičně podepsal do naší kroniky a vyjádřil uspokojení ze vzájemných kontaktů.
Den s Kubou se vydařil a budeme se těšit na další návštěvu kubánského diplomata v našem okrese.

Jitka Hanousková
územně organizační složka SČKP Teplice