KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VALNÁ HROMADA SČKP 28.5.2022

V sobotu 28.5. jsem se zúčastnila za územní složku Teplice Valné hromady Společnosti česko-kubánského přátelství v Praze. Milymi hosty VH byl velvyslanec Kubánské republiky v ČR Danilo Alonso Mederos, jejo manželka Tamara Acosta a konzulka Vanesa Ortego. Tlumočila jako vždy Eva Mánková. Jednání zahájila předsedkyně SČKP Tereza Čechová Humpolcová. VH řídila místopředsedkyně Hana Bestova. Po volbě návrhové a volební komise podala předsedkyně SČKP zprávu o činnosti za roky 2020 a 2021. Potěšilo mě, ze ve zprávě zazněl výčet všech aktivit našich územních složek v Teplicích a v Bílině. Následovala zpráva o hospodareni a zpráva revizní komise. Jednání pozdravil jménem vedení KSČM mistopředseda Milan Krajča a seznámil přítomné se zdravici Kubánskému institutu přátelstvi mezi národy .Konzulka Vanesa Ortego přečetla dopis ICAP adresovaný předsedkyni SČKP, v němž jeho prezident Fernando Gonzalez ocenil pomoc SČKP v boji Kuby proti blokádě medailí k 60. výročí ICAP. Medaili následně předal předsedkyni SČKP velvyslanec Kuby Danilo Alonso Mederos. Ve svém následném projevu ocenil dlouholetou spolupráci SČKP a informoval o neustále se zostřujici blokádě ze strany USA, kdy Bidenova vláda využila Covid ještě k většímu nátlaku na Kubu. Hrdinný kubánský lid se však nevzdává a jen na 1. Máje demonstrovalo za kubábskou revoluci v ulicích 5 milionů Kubánců. O tom však média mlčí. V říjnu se bude opět v OSN proti blokádě hlasovat. Více jak 20 let hlasuje 180 zemi světa na podporu Kuby proti blokádě . Boj proti blokádě je úspěšný jen díky odbojnému kubánském lidu. Následně proběhla volba orgánů a VH byla seznámena s plánem práce na rok 2022. V diskusi poděkovala předsedkyně LKŽ Květa Šlahúnková za spolupráci s SČKP a vyzvala k podpoře levice v nadcházejících podzimních volbách. Inženýr Josef Štofan z Brna pozval všechny členy SČKP k návštěvě muzea Kuby v Lukové. Navrh na usnesení z VH podal Vladimír Sedláček. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Na závěr bylo pořízeno společné foto všech účastníků .
 
text a foto Jitka Hanousková