KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

ZPRÁVY Z PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ VE ŠTRASBURKU 15.2.2017

ZPRÁVA O VÝVOJI EU
Emil Zola vstává z hrobu. Tento republikán snil v 60. letech 19. století o federálním evropském státě. Guy Verhofstadt se vydal ve své zprávě o možném vývoji a změnách institucionálního uspořádání EU právě tímto směrem. Zpráva obsahuje soubor mnohdy velmi ambiciózních návrhů, které vesměs předpokládají změnu obou základních smluv o fungování EU. Jednotlivá navrhovaná opatření ruší požadavek jednomyslnosti v Radě, a to plošně, ve všech oblastech. Tím nebezpečně vzrůstá nebezpečí majorizace menších států. Snaží se snížit úlohu malých států tím, že potlačuje konsensuální rozhodování ve všech oblastech. Vytvoření a posílení centrálního aparátu s rozšířenými pravomocemi ve všech oblastech, od ekonomiky a konvergenčních programů až po společnou zahraničně bezpečnostní politiku, bude vesměs centrálně většinově odsouhlasováno a kontrolováno posíleným aparátem. EU má výrazně ovlivňovat své okolí zásahem společných vojenských sil. Jediné, co není jasné, je otázka kde na to vzít. Naznačuje se potřeba nalezení společných zdrojů, ale jak z 1% HDP udělat 10%, to nikdo neví. Veškeré navržené změny směřují k vytvoření federace a k posílení bankovní a finanční unie. U sociálních otázek se vyskytuje pouze drobná zmínka v jednom z odstavců jako součást poměrně širokého konvergenčního kodexu. Je tedy zřejmé, komu má celá nová konstrukce sloužit. Proto nemohu dané návrhy podpořit.

A zde najdete video s projevem ke stažení:
http://www.uschovna.cz/zasilka/LIVM35RH467H8YHA-VWL/

CETA
Po téměř osmiletém projednávání schválil dnes Evropský parlament úmluvu s Kanadou známou pod zkratkou #CETA. I přes protesty milionů Evropanů hlasovalo 408 poslanců pro přijetí dohody, proti bylo 254. V mnoha ohledech problematická úmluva o ochraně investic mezi EU a Kanadou začne fungovat v omezeném režimu, bez nejkontroverznějších bodů. K plné účinnosti jí musí schválit ještě osmatřicet národních a regionálních parlamentů.