KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

Zpráva o Kosovu za rok 2018

         Kosovo, správně Kosovo a Metohije je kolébkou srbského státu. Protiprávní odtržení tohoto území od Srbska, které je navíc v rozporu s rezolucí 1244 Rady bezpečnosti OSN, je dostatečným zdůvodněním pro neuznání samostatnosti tohoto uměle vytvořeného státu.

         Jestliže se hovoří o Balkánu jako o místě největší korupce v Evropě, o místě odkud vychází cesty distribuce drog, kde se nedaří odsoudit zločince z teroristických skupin, které zde mají své zázemí a kde právní stát je absolutní fikcí, pak tento popis nejlépe vystihuje situaci v Kosovu.

         Zpráva se nezmiňuje ani o protiprávní existenci největší základny USA v Evropě Bond Steel, naopak se snaží najít alespoň náznaky pozitivního vývoje. Je namístě vyslovit hluboké znepokojení nad některými kroky místní administrativy, včetně praktické nevymahatelnosti práva a technických excesů, jako je narušení evropské propojené elektrizační soustavy nevhodnou činností místních autorit.

         S takto formulovanou zprávou nemohu rozhodně vyslovit souhlas.

28.11.2018                                                              Jaromír Kohlíček