KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

DEN S KUBOU 2017

V úterý 18. dubna proběhl na Teplicku pravidelný každoroční DEN S KUBOU. Chargé d´affaires FÉLIX ANDRES LEÓN CARBALLO s chotí Raisou Zhukovskay byl přijat hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Setkání se zúčastnila i konzulka Evelyn León Pérez, její manžel Maykell Hidalgo, tlumočnice Eva Mánková a předsedkyně územní složky SČKP Teplice Jitka Hanousková. Kubánský diplomat ocenil, že díky dokončení dálnice D8 byla letos cesta z Prahy do Ústí kratší a pohodlnější. Hejtman jej informoval o situaci v kraji za poslední rok, o změnách po volbách do KZ, o tom, co se v kraji podařilo mimo dokončení dálnice, například rozvoj středního školství či úspěšné hospodaření největšího zaměstnavatele v kraji Krajské zdravotní a.s. Hovořil i o problémech, jako byla nedávná hrozící stávka řidičů, nedostatek lékařů, sester či kvalifikovaných pracovníků v řadě odvětví. Velvyslanec vyzdvihl dobré vztahy mezi ČR a Kubou a připomenul nedávnou úspěšnou misi ministra zemědělství ČR a českých podnikatelů na Kubu, která přinese nutnou modernizaci řady technologických zařízení, mimo jiné výroby piva, o které je díky rozvoji turismu na Kubě stále větší zájem a jež se vyrábí z českého sladu a chmele. Zvýšení počtu turistů z dvou na téměř čtyři miliony za poslední rok si vyžádá i velké investice do navýšení ubytovacích kapacit. V další části programu kubánský diplomat s doprovodem zavítal do Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem, kde hosty ve španělštině přivítal ředitel školy Vítězslav Štefl. Dále představil historii školy a seznámil přítomné s učebními a studijními obory školy a vyzdvihl výhody spolupráce školy a firem. Hejtman Oldřich Bubeníček připomenul, že díky tomu mají žáci jistotu budoucího zaměstnání. Tento trend ocenil i kubánský diplomat, neboť stejně jako v ČR je na Kubě nadbytek vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale chybí kvalifikovaní řemeslníci. Oběd v Labské Baště se nesl v neformálním duchu a příjemné atmosféře. Den s Kubou byl i letos završen besedou s občany. díky dalšímu programu chargé d´affaires tentokrát jen v Teplicích. Jako vždy byl mezi přítomnými upřímný zájem o aktuální dění na Ostrově svobody a jako vždy nám ambasador napsal upřímná slova přátelství do naší kroniky. Besedy se zúčastnil i předseda OV KSČM Tomáš Zíka, který v závěru předal přítomným hostům květiny. Den s Kubou se vydařil a vzácní hosté odjížděli s vědomím, že v našem okrese mají trvalé přátele.
                     Jitka Hanousková
předseda územně organizační složky SČKP Teplice