KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PROČ NECHCETE REFORMU EU?

dotaz pro pana poslance na serveru Parlamentní listy z 29.6.
Myslíte to s námi občany upřímně jako kdysi Gross? Nebo jak si vysvětlit, že jste nepodpořil odvolání Junckera? A vůbec, proč si EK nevolí také lidé?

Děkuji za zajímavé otázky. Jsem pro radikální reformu EU. Ta musí spočívat v socializaci celého projektu a ve změně základní „filozofie“ jednání Unie, včetně změny zadání pro Evropskou centrální banku a další instituce. Proto mohu směle odpovědět: Nein, ich bin nich einer von denem, die es Ernst meinen. (To heslo zvolil kdysi již A. Hitler, proto odpovídám v jazyce původního hesla.)
Není důvod odvolávat Junckera. Předseda EK dělá jen to, na čem se dohodne Evropská Rada, neboli shromáždění ministerských předsedů vlád států EU (a dvou prezidentů ze zemí s prezidentským režimem, tj. Francie a Kypru). V Radě je základ problémů. Ta určuje směr aktivit EU. Evropská Komise – při vší úctě k jejím členům – má ve směru stanoveném Radou připravit návrhy legislativy a ty má potom „ v ruce „Evropský Parlament“. Reforma EU nemůže spočívat v nahrazení jednoho či více úředníků jinými. To by nebyla žádná reforma, ale jen změna osob bez změny programu. Rada EU je svolaná na září do Bratislavy.
Mimochodem o „popularitu“ EU se stále starají ministři národních vlád zemí EU. Když prosazují bez náležité argumentace něco nepopulárního, zpravidla se opírají o berličku „To po nás chce Brusel“. Zkuste si někdy dát práci, a najděte si směrnici či doporučení z „citátu“ některého z ministrů. Budete překvapeni. Buď daná věc v materiálu EU není, nebo jde o jeden z možných výkladů (nejlépe pro nás nevýhodný). Sám jsem tak kdysi v PS PČR postupoval. A bylo vždy veselo.
Pokud jde o druhou otázku, dlužno podotknout, že EK je něco jako vláda EU. Českou vládu také občané nevolí. Tu schvaluje Poslanecká Sněmovna. Evropskou komisi – tedy jednotlivé komisaře – navrhují národní vlády a schvaluje Evropský Parlament.

S pozdravem

Jaromír Kohlíček