KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PŘÍSPĚVKY NA PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ EP 7. – 9. 6. 2016

ŽELEZNICE
Železnice a s ní spojený průmysl jsou významným odvětvím průmyslu Evropské unie. Snad v žádném jiném odvětví dopravy nezaujímá Evropská unie ve světě tak významné postavení. Na konci 20. století proběhla v evropském dodavatelském železničním průmyslu řada změn, které ne vždy byly pozitivními. Řada podniků byla několikrát prodána a některé z nich i zrušeny. K zachování vedoucího postavení tohoto průmyslu EU ve světě je důležitým úkolem současné Evropské komise, Evropského parlamentu i národních vlád. Pro budoucnost je klíčové jak se podniky tohoto sektoru vyrovnají s požadavky na digitalizaci, automatizaci a interoperabilitu. V krátké budoucnosti se asi neobejdeme bez používání vesmírných technologií a co nejširší standardizace. Správným krokem v tomto směru je zavádění systému ERTMS. Zejména v posledních letech vidíme rychlý nástup rozvoje infrastruktury, bez níž by železnice ztratila konkurenceschopnost. Stimulace poptávky po produktech průmyslu je nutnou součástí projektu re industrializace Evropské unie. Zprávu, jejíž závěry vřele podporuji, doporučuji jako podnět k další činnosti všem, kteří se železniční dopravou zabývají. Jedině tak můžeme zajistit důstojné místo tohoto sektoru ekologické dopravy mezi plány rozvoje celého společenství.

Štrasburk 9. 6. 2016                         Jaromír Kohlíček

TUNISKO
Tunisko je zvláštní zemí. Člověk znalý historie Evropy zde najde zříceniny Kartága i stopy po dálných vládcích Berberů, kteří ovšem dnes sami sebe nazývají Kabylové. Vedle památek z dob Starého Říma zde návštěvník nachází orientální kulturu, jedno ze svatých míst islámu – Kairuan a množství krásných rekreačních středisek. Střední a vyšší školství je v zásadě frankofonní a země je poměrně stabilní. Problémy se kterými se současná vláda potýká, jsou ‚jihoevropské‘. Nízký hospodářský růst, výrazná nezaměstnanost absolventů vysokých škol a žen. Mimořádně nestabilní je situace v sousední Libyi. Několik atentátů a teroristických útoků negativně dopadlo na vývoj cestovního ruchu. V roce 2014 získalo Tunisko 300 mil. EUR, s tím, že poslední díl této částky bude vyplacen v průběhu roku 2016. Na podporu dalších reforem navrhuje Evropská komise střednědobý úvěr ve výši 500 mil. EUR. Vzhledem k tomu, že smlouvu o partnerství s EU má většina států středomoří, ale Tunisko je v současné době jednou z mála zemí v daném regionu považovaných za stabilní. Domnívám se, že je vhodné program podpořit a zároveň požádat Evropskou komisi o připravení zprávy, která ukáže způsob využití dosavadních prostředků a seznámí EP s tím, jaká opatření ke stabilizaci hospodářské situace a rozvoji demokratických struktur přijala tuniská vláda.

NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY
Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v rámci potravinového řetězce se mnohdy zužují na dodavatelsko – odběratelské vztahy nadnárodních obchodních řetězců. Faktem zůstává, že mezi nekalé praktiky veřejnost skutečně řadí právě tyto vztahy, ale mezi nekalé praktiky jistě patří i klamné značení země původu a jiné triky. V řadě zemí EU obchodní řetězce zaujímají významné místo na trhu, mnohdy i přes 50% trhu s potravinami a je proto důležité nekalé praktiky pojmenovat a ve smyslu navrhovaných postupů podniknout kroky, které přispějí k předvídatelnosti a dodržování dohod včetně odpovědnosti za riziko a eliminace nezdůvodněných požadavků. Je známo, že některé významné firmy jen neochotně poskytují písemné smlouvy dodavatelům, mají snahu odkládat platbu faktur, respektive vyžadují dlouhé splatnosti. Snahou je často vynutit si zpětný odběr neprodaného zboží, platby za tzv. zalistování do katalogu, případně další nekalé praktiky. Typickým je vynucený podíl dodavatele na slevových akcích prodejce. Výše zmíněné, i jiné praktiky se tradují již řadu let a je dobře, že se EP těmito otázkami zabývá. Jedině zvýšená pozornost orgánů EU i národních států může přinést pokrok v eliminaci tohoto záporného jevu, který s sebou přinesl dravý nástup velkých obchodních řetězců. Zpráva naznačuje možné cesty ke zlepšení současného stavu, a proto ji plně podporuji.