KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ EP V BRUSELU 26 . – 27. 4. 2017

AKTUÁLNÍ SITUACE  V TURECKU, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA ÚSTAVNÍ REFERENDUM

V Turecku, v noci na středu 8.500 policistů podniklo razii v 81 provinciích. Cílem byli příslušníci a pracovníci policie podezřelí z příslušnosti ke hnutí Fethullaha Gülena. Bylo zatčeno 803 lidí. Dosud jsou zatčeny desítky tisíc lidí. Novináři, vojáci, policisté, mezi zatčenými je i bývalá poslankyně EP, zvolená v Německu na kandidátce die Linke, Uca Feleknas. Více než 100.000 zaměstnanců bylo propuštěno ze státních služeb. Údajný organizátor puče Gülen, o jehož vydání požádala turecká prokuratura USA, v případě odsouzení může dostat trest doživotí a dalších 1.900 let vězení. Turecké letectvo v noci na 25. dubna udeřilo v severním Iráku a Sýrii. Terčem byli podle oficiální zprávy pozice zakázané Strany kurdských pracujících PKK, která na těchto místech operuje. Tyto poslední zprávy naznačují, že současný režim v Turecku zjevně není standardní demokracií. Režim postupně ustupuje od dědictví Atatürka, a to ve dvou zásadních aspektech, oslabuje roli armády, která vždy byla strážcem sekulárního režimu a  posiluje vliv islámu ve veřejném životě. Analýza výsledku referenda ukazuje, že posílení pozice prezidenta podpořil venkov a zaostalé oblasti země, včetně Turků žijících ve druhé generaci v Evropě. Oproti tomu velká turecká města,  rozvinuté průmyslové oblasti  a Kurdská diaspora prezidenta nepodpořili.

a2a15ab550_50211824_o2

EVROPSKÝ ROK KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

V roce 2018 bude, na základě rozhodnutí EP a Rady, vyhlášen Evropský rok kulturního dědictví. Oficiálním cílem je podpora při ochraně, zabezpečování, rozvoji, opětovném využívání, zhodnocování a propagaci evropského kulturního dědictví v EU. Opatření, přijatá za účelem dosažení cílů zahrnují řadu činností. Konference, akce a iniciativy na podporu diskuse a zvyšování povědomí a významu kulturního dědictví. Informační, vzdělávací a osvětové kampaně, za účelem podněcování veřejnosti k přispění, ochraně a správě kulturního dědictví. Sdílení zkušeností a osvědčených postupů, za účelem šíření informací. Studie, výzkum a inovační činnost a šíření jejich výsledků na evropské a vnitrostátní úrovně. Přitom u všech činností se jedná o všechny úrovně, počínaje místní správou a EU konče. Na vnitrostátní i evropské úrovni budou pracovat koordinátoři z každého členského státu, kteří zajistí, v rámci jednotlivých států koordinaci příslušných činností. Financování (spolufinancování) bude provedeno v rámci pravidel a priorit stávajících programů, zejména programu Kreativní Evropa. Komise předloží EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění, výsledcích a celkovém zhodnocení iniciativ stanovených v tomto rozhodnutí do 31.12.2019. Dané rozhodnutí podporuji, jelikož kulturní a jazyková pestrost je jednou z největších hodnot evropských národů a její podpora je proto naší povinností.