KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUBOVÉ SETKÁNÍ LKŽ LEDEN 2018

 

Levicový klub žen v Teplicích se sešel 8. ledna na své pravidelné měsíční schůzce. V úvodu jako vždy popřáli jubilantkám k narozeninám. Předsedkyně Nataša Schalková seznámila s plánem práce na I. pololetí 2018 a krátkým hodnocením roku 2017, které bylo předáno do zpravodaje OV KSČM spolu s  výzvou, aby se do klubu přihlásily další levicově smýšlející ženy. Úkolů čeká LKŽ v roce 2018 dost, jen v prvním pololetí to budou tři zábavy – Masopustní, k MDŽ a Předmájová, účast na akcích pořádaných MV a OV KSČM Teplice, účast na Dnu s Kubou, tradiční PA v Terezíně i PA k výročí osvobození a péče o památník Karla Aksamita a hrob jeho popravených příbuzných.

Termíny  dalších klubových setkání vždy od 15 h. v prostorách OV KSČM Teplice:

5. 2. – 5. 3. – 9. 4. – 7. 5. – 4. 6. – 3. 9. – 1. 10. – 5. 11. – 3. 12.