KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PŘÍSPĚVEK NA PLENÁRNÍM ZASEDÁNÍ V BRUSELU 1.- 2. 2. 2017

Program Erasmus+ je nejvýznamnějším z programů EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy mládeže. Seskupil všechny programy pro odbornou přípravu, vzdělávání a mládež do jednoho celku, přičemž poprvé je, jako nový prvek podpory,  zařazen i sport. Byl spuštěn v roce 2014. Soustřeďuje se na tři klíčové akce: vzdělávací mobilita jednotlivců, spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů a podpora politických reforem. Obsahuje 3 kapitoly: vzdělávání a odborná příprava za prvé, a za druhé mládež (obě stanovují jasné konkrétní cíle a činnosti související s klíčovými akcemi). Třetí kapitola se týká odvětví sportu, s klíčovými akcemi nesouvisí. V návrhu usnesení EP byly v tomto období vyčleněny prostředky o 40% vyšší než v letech 2007 až 2013. Největší zájem se projevuje u kapitoly programu týkající se mládeže. Tento zájem v posledních letech výrazně stoupá. Zpráva zdůrazňuje nezbytnost přípravy uchazečů před odjezdem do zahraničí, a to zejména profesní poradenství, jazykové kurzy, sociální a kulturní integrace. Pro účastníky projektů je významné, že si zlepší účastí své znalosti cizích jazyků. Tím se výrazně zvyšuje jejich pracovní mobilita. Většinou je Erasmus+ vnímán jako program pro vysokoškoláky, ale významné je i možné použití v odborném vzdělávání a přípravě, vzdělávání dospělých, sportu a dobrovolnictví. Závěry této zprávy plně podporuji.