KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

10. ZASTUPITELSTVO MĚSTA TEPLICE

V pondělí 15. června 2020 se uskutečnilo 10. zasedání Zastupitelstva města Teplice.

Hlavním bodem jednání byl „ Závěrečný účet Statutárního města Teplice za rok 2019, schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2019“
Loňský rok byl pro Teplice nejúspěšnějším rokem z hlediska příjmů v historii. Daňové i nedaňové příjmy činily 1,311 milionů Kč. Investice směřovaly především do elektrifikace městské hromadné dopravy v Teplicích se zaměřením na trolejbusy s baterií a s dojezdem mimo troleje. Dokončena byla rekonstrukce AQUACENTRA, vybudován zde byl dětský svět. Dále byl postaven zimní stadion (zimák). Sběr komunálního odpadu byl zachován pro občany zdarma.
Město je bez dluhů a na účtech koncem roku 2019 vykazují zdroje přebytek v celkové výši 737 milionů Kč.

Dalším významným bodem jednání byla „rozpočtová opatření, vyvolaná očekávaným snížením příjmů města v roce 2020 v souvislosti s COVID-19 a opatřeními vlády“.
Jak se ukazuje, dojde k významnému poklesu příjmů města v důsledku poklesu ekonomiky ve všech oblastech státu. Zatím město předpokládá pokles příjmů ve výši 116 milionů Kč., a současně byla přijata úsporná opatření formou nerealizace některých investiční i neinvestičních akcí ve výši 115 milionů Kč.
V diskuzi jsem vystoupil s přehledem argumentů o tom, že výpadek příjmů bude daleko vyšší. Dojde k většímu propadu ve výběru daní, zvýšení nezaměstnanosti a nárůstu počtu lidí v exekuci. Zatím nelze přesně odhadnout ekonomické dopady v důsledku COVID-19.
V období trvání nouzového stavu vyhlášeného z důvodu výskytu nákazy koronavirem COVID-19, přijalo město řadu opatření, které se týkalo např. školek, zrušení akcí.
Vyzdvihnout je třeba práci s dobrovolníky. Z velkého množství organizací a taktéž z velkého množství občanů, kteří se zúčastnili bych chtěl vyzdvihnout akce zacílené na pomoc seniorům, např. dobrovolné centrum „SPOLU proti samotě“. Desítky dobrovolníků vyrobené roušky rozdávali potřebným.

Ing. Lubomír Škarda      zastupitel města Teplice za KSČM