KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

MĚSTSKÁ KONFERENCE KSČM V TEPLICÍCH 10. 11. 2015

V úterý 10. listopadu proběhla za účasti 90,5 % delegátů městská konference KSČM v Teplicích. Předseda MV KSČM Ing. Lubomír Škarda zrekapituloval činnost komunistů na Teplicku za poslední dva roky. Po zprávě o hospodaření a zprávě MRK se konference zabývala přípravou na volby v roce 2016 a projednala návrh stanoviska MK k návrhu obsahových dokumentů IX. sjezdu KSČM. Po zprávě mandátové komise proběhly  volby, část aklamací a část tajně volebními lístky. Novým předsedou MV KSČM byl zvolen Ing. Jaromír Kohlíček. V diskusi se hovořilo ke sjezdovým materiálům, k problematice zastupitelů v Teplicích, předsedkyně LKŽ Nataša Schalková seznámila konferenci s činností klubu v letošním roce. Vystoupili i hosté konference místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka a předseda OV KSČM a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.  Ten se zaměřil především na vnitrostranické záležitosti. O Ústeckém kraji  rok před volbami bude hovořit na Diskusním klubu, který MV Teplice naplánoval na 19. listopad. Usnesení s úkoly pro další funkční období schválila konference jednomyslně. Nový předseda MV KSČM poděkoval odstupujícímu za 25 let nezištné práce pro město Teplice s tím, že očekává jeho další působení v rámci městského výboru.

                                Jitka Hanousková