KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

POĎAKOVANIE

Vážení súdruhovia, priatelia,
dovoľte mi, aby som sa poďakoval za perfektné prijatie a celý priebeh
návštevy delegácie OV KSS Detva vo vašom okrese. Ako vždy v rámci našich
dlhodobých priateľských návštev sa objavili nové, zaujímavé podujatia,
ako napríklad perfektná akcia lanovkou v meste Krupka pri veľmi
priateľskom a osobnom sprevádzaní miestnymi funkcionármi, veľmi
zaujímavá prehliadka kúpeľov ( lázní ) v Tepliciach , kde naša
priateľka Nataša Schalková pripravila veľmi zaujímavý program pre našu
delegáciu. Samozrejme vyvrcholením bolo zapálenie vatry pri príležitosti
71. výročia SNP v Duchcove. Naše už dlhoročné kontakty prešli od
prirodzených oficiálnych stretnutí do polohy úprimných osobných
priteľstiev. A tak, pre nás sú tieto návštevy nielen predmetom
získavania skúseností z práce OV KSČM Teplice, ale aj množstvom
osobných, priateľských stretnutí medzi nami, v prvom rade ľuďmi, ktorí
sú si blízky a ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Každá naša návšteva u vás
je pre nás povzbudením do ďalšej práce pre ideály komunistickej strany a
verím , že aj tento pobyt u vás nám pomôže pri riešení zložitej situácie
v KSS v okrese Detva i na Slovensku.
Ešte raz chcem poďakovať všetkým funkcionárom a členom OV KSČM Teplice,
ktorí mali akýkoľvek podiel na priebehu našej návštevy u vás – bolo to
perfektné a bezchybné. Tešíme sa na budúcoročné stretnutie v Detve.

Július Feješ, člen delegácie OV KSČM Detva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *