KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ŠTRASBURK 4. 7. 2018

PŘIMĚŘENOST OCHRANY POSKYTOVANÉ ŠTÍTEM EU A USA NA OCHRANU SOUKROMÍ

Je zvláštní, ale předložený návrh se ve významné části textu zabývá problémy doplnění příslušných výborů a komisí na straně USA. Z daného faktu je zřejmé, že americká strana spolupráci mezi EU a USA na ochranu soukromí poněkud podceňuje. V dosavadní praxi naši partneři za Velkou louží vesměs nejprve přijímali jednostranné kroky a teprve dodatečně docházelo k bilaterálnímu jednání. Klasickým případem jsou data týkající se cestující v letecké dopravě mezi EU a USA. Další zajímavostí je laxní přístup kongresu, který mimo jiné zamítl návrh Federální komise o ochraně zákazníků širokopásmových a jiných telekomunikačních služeb. V souvislosti se skandálem spojeným s poskytnutí dat společností FACEBOOK až 60 různým společnostem jsou podobné kroky přijímány v EU s jen malým pochopením. Mimochodem bylo zjištěno, že FACEBOOK poskytl osobní data více než 2 miliónů občanů EU ke komerčnímu využití. Řada serverů, používaných mimo jiné i pro širokopásmové a jiné telekomunikační služby, je umístěna v USA. I právě proto je požadavek na sjednocení podmínek štítu na ochranu soukromí mezi oběma partnery naprosto logický a pochopitelný. Z výše uvedených faktů plyne jasný závěr, navržený návrh usnesení plně podporuji.

ZPRÁVA O PORUŠOVÁNÍ PRÁV PŮVODNÍCH OBYVATEL VE SVĚTĚ

Porušování práv původních obyvatel ve světě je staré jako lidstvo samo. Když do míst, která předtím byla řídce osídlena lovci a sběrači, přišli pastevci či zemědělci, docházelo vždy k zabírání půdy a porušování práv původních obyvatel. V současné době vidíme na řadě míst světa, že komunity lovců a sběračů jsou kriticky ohroženy. V Sahelu i v řadě míst Asie a Ameriky probíhá mnohdy velmi urputný souboj mezi pastevci a zemědělci. Přitom zpravidla vidíme, že obě komunity mají „svoji pravdu“ a považují se za původní obyvatele daného místa. Zpráva shrnuje zejména tyto případy, Dále je konstatováno se znepokojením, že rizika porušování lidských práv spojená s důlní činností a těžbou ropy a zemního plynu se neúměrně více dotýkají původních obyvatel. Autor se v tomto ohledu zabývá rozvojovými zeměmi, ale velmi destruktivní je vliv takovýchto činností i v zemích EU ve vztahu ke zde žijícím menšinám. Z 90 uznaných národnostních menšin v EU se v řadě případů jedná o poměrně malé komunity a jejich případné přesídlení v důsledku např. důlní činnosti nebo výstavby velkých vodních děl mohou jejich životaschopnost zásadně ovlivnit. Rok 2019 je vyhlášen OSN rokem původních jazyků. O důvod navíc podpořit závěry zprávy p. Assisi.

Ing. Jaromír Kohlíček, poslanec EP