KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

VALNÁ HROMADA SČKP 1. 2. 2020

V sobotu 1. února 2020 jsem se zúčastnila Valné hromady Společnosti česko-kubánského přátelství, z.s. v Praze. Po zahájení a přivítání hostů, mezi nimiž byl velvyslanec Kubánské republiky v ČR Danilo Francisco Alonso Mederos s chotí Tamarou Acosta Ezcurra, konzulka Evelyn León Pérez, místopředseda KSČM, poslanec PS PČR a předseda OS ČMS Stanislav Grospič, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová a za LKŽ členka republikové rady Alena Grospičová, jsme schválili program jednání a zvolili návrhovou komisi, jejíž jsem byla členkou. Následovala zpráva o činnosti předsedkyně SČKP Terezy Čechové-Humpolcové, která zhodnotila činnost společnosti i jejích dvaceti sedmi územních organizačních složek. Podala výčet akcí, které během roku SČKP realizovala. Pozitivní je, že se podařilo oživit webové stránky, které aktuálně informují o dění v rámci společnosti i na Kubě, stejně jako je využíván k informování facebook i Twitter. Dále informovala o rezignaci Ludvíka Šuldy z funkce člena VV SČKP z pracovních důvodů. Konstatovala, že úkoly z poslední valné hromady byly splněny až na zaslání finanční částky 25 000 Kč (v přepočtu 1 000 Euro) na pomoc Kubě postižené tornádem. Bohužel žádná banka tuto transakci nechce provést. Zrekapitulovala činnost jednotlivých územních složek, z nichž nejaktivnější je stále organizace v Brně. Mezi aktivní složky patři třeba ta v Ústí nad Labem, která každoročně organizuje mimo jiné výstup na Milešovku – letos 6. 6., nebo Liberec, Trutnov, Mladá Boleslav, ale i složky v Teplicích a v Bílině, jejichž roční zprávu o činnosti předsedkyně SČKP citovala. Požádala územně organizační složky o zlepšení výběru členských příspěvků a nabídla užší spolupráci lektorů při besedách.
Po té se ujal slova velvyslanec Kubánské republiky v ČR Danilo Francisco Alonso Mederos. Poděkoval za pozvání na Valnou hromadu, kvitoval, že výčet akcí SČKP svědčí o úzké spolupráci mezi našimi národy. Upozornil, že rok 2020 bude velmi významný pro naše vztahy. V USA se bude v předvolebním roce D. Trump snažit Kubu odvést od výsledků na pozicích socialismu, od 4/19 přijímá vláda USA další opatření na zostření blokády Kuby. Ta si je vědoma, že jen v podmínkách revoluce je schopna žít v socialismu. Vyzdvihl úspěchy ve zdravotnictví, kdy všichni občané mají přístup k rovným podmínkám ošeření, průměrný věk dožití je cca 80 let, úmrtnost dětí do 1 roku je pod 5 promile. Kuba patří mezi rozvojové státy, ale všichni mají právo na vzdělání, všechny děti chodí do škol i v odlehlých venkovských oblastech mají veškeré pomůcky včetně počítačů. Rozvoj turismu i přes opatření k omezení cestování na Kubu zaznamenal v roce 2019 4,3 mil turistů. USA chce blokádou dosáhnout toho, aby se Kubánci obrátili proti své vládě a oni mohli vstoupit na Kubu a „zachránit“ kubánský lid. Proto je tak důležitá činnost SČKP a zintenzivnění vztahů solidarity. Hledat cesty jak oslovit mladé, využívat sociální sítě, web, fb i Twitter. Dotkl se i vztahů s vládou ČR, kde jsou na některé otázky rozdílné názory. Pozastavil se nad urážlivým výrokem ministra zahraničí Petříčka ze 14. 1. na Twittru vůči Kubě. Velvyslanec osobně předal protestní nótu na MZ. Vztahy s Ruskem označil za velmi vstřícné a solidární, ostatně v Rusku se letos bude konat Evropské setkání solidarity s Kubou. Poděkoval za pozvání do krajů, kde se setkává se sympatiemi a dává mu to sílu do další práce.
Řídící valné hromady konstatovala, že Kuba si své problémy vyřeší sama, dokáže se uskromnit, aby rychle obnovila hospodaření po hurikánu a zasahování do jejích práv je neomluvitelné.
Nedílnou součástí Valné hromady byla zpráva o hospodaření, zpráva revizní komise a plán práce SČKP na rok 2020. V diskusi vystoupila řada členů SČKP, ale i bývalá poslankyně a předsedkyně Meziparlamentní skupiny přátel Česká republika – Kuba, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová a místopředseda KSČM, poslanec PS PČR a předseda OS ČMS Stanislav Grospič. Osobně mě zaujal příspěvek dlouholetého předsedy územní složky Josefa Štofana z Brna, který vyzdvihl výsledek práce s mladými. Vychoval si mladého nástupce, ve výboru pracují další tři mladí do 25 let a během roku se organizace rozrostla o dalších 6 mladých členů. Informoval o konečné fázi přípravy muzea Kuby, kde bude na 2 000 exponátů. Zdravici Kubánskému institutu přátelství mezi národy přednesla Tereza Čechová-Humpolcová. Předseda návrhové komise Vladimír Sedláček seznámil Valnou hromadu s návrhem usnesení, do něhož byl na základě diskuse zahrnut i Protest proti výroku ministra zahraničí vůči Kubě. Na závěr vystoupila předsedkyně SČKP s poděkováním velvyslanci za účast na valné hromadě a územně organizačním složkám popřála hodně zdaru v roce 2020.
Pozdravila jsem se s nejen s velvyslancem a jeho manželkou, ale i tajemnicí kubánské ambasády i tlumočnicí Evičkou Mánkovou. Vyřídila jsem pozdravy předsedy územně organizační složky Bílina Oldřicha Bubeníčka a pozvala kubánské přátele na další setkání v okrese Teplice, které letos plánujeme na 16. duben.
Jitka Hanousková, předseda územně organizační složky Teplice