KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KULATÉ JUBILEUM PŘEDSEDKYNĚ LKŽ

25. září oslavila předsedkyně Levicového klubu žen Nataša Schalková kulaté životní výročí. K narozeninám ji na 9. zasedání OV KSČM  22. 9. popřál místopředseda OV KSČM Tomáš Zíka. Zároveň jí poděkoval za spolupráci LKŽ s OV KSČM.

BLAHOPŘEJEME A DO DALŠÍCH LET PŘEJEME HODNĚ ELÁNU A POHODY.