KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

SPORTEM KE ZDRAVÍ

NÁZOR POSLANCE EP Ing. Jaromíra KOHLÍČKA, CSc.

V 70. letech 19. století, po pádu bachovského absolutismu, došlo v českých zemích k intenzivnímu rozvoji sportu. Bylo založeno několik německých sportovních spolků, jako česká odpověď na to vznikl Sokol. Výrazně se šířila činnost kulturních spolků, České matice, konkrétních obrysů nabyl projekt Národního divadla.
Dnes jsme již o pár kroků dále, studentům ani zaměstnancům různých institucí nikdo nezakazuje hrát nejrůznější sporty, jak tomu ještě před více než 100 lety někdy bývalo. Naopak, dnes stojíme před problémem jak zajistit financování ryze amatérského sportu a to hlavně v nejmenších sídlech naší republiky. Kdysi bývalo zvykem, že i malé vesnice mívaly svá sportoviště. Rozsáhlé restituce spolu se snahou vhodně zpeněžit každý kousek země tato místa bohužel výrazně zredukovaly.
Amatérský sport se u nás tradičně opíral o širokou obec dobrovolných trenérů a byl různými způsoby podporován. Jsou sporty, které se od té doby staly exklusivní doménou bohatých. Dostat se na vybraná golfová hřiště, zahrát si tenis, hokej, fotbal nebo se pustit do sjezdového lyžování rozhodně není pro ty, kteří mají hluboko do kapsy. Doby, kdy členské příspěvky do různých sportovních oddílů neznamenaly významnou díru do rodinného rozpočtu, jsou nenávratně pryč.
Chybějící infrastruktura na sídlištích v okolích velkých měst je obecně známý problém. V první řadě zmizely tradiční plácky, kde se mohla hrát malá kopaná a podobné sporty nevyžadující velké náklady na vybavení. Kontrolní testy fyzické zdatnosti dětí nás upozorňují na její klesající tendenci u mladé populace. Některá města ve svých rozpočtech vyčleňují určitou část prostředků sportu mládeže. Jedním z takových měst jsou i Teplice.
Poslanecká sněmovna se snaží pomoci v systémovém řešení podpory sportu vznikem Sportovní agentury. Tento návrh zákona je v současné době ve 2. čtení v PSP, což upřímně vítám. Přesto stále vyvstávají otázky jak zajistit, aby mohly i rodiny se dvěma, třemi a více dětmi zajistit svým potomkům možnost sportovního vyžití. Náklady jsou v současné době poměrně vysoké i mimo nejdražší sporty jakým je třeba jízda na koni. Důležité je, aby podpora sportu mohla zasáhnout i malé skupiny dětí na venkově. Zlepšené zdraví mladé generace při pravidelném sportování je totiž hodnotou, která nám ušetří mnohé problémy vyplývající z horšího zdravotního stavu nesportujících dětí.
Stěžejní pro mladou generaci je nejen zlepšení fyzické kondice a navazování kamarádství, nýbrž i zvyk věnovat se cílevědomě konkrétní činnosti. Sport je tou nejlepší drogou, kterou bychom měli mladé generaci nabídnout.

Dne 15. ledna 2019 sepsal: Jaromír Kohlíček