KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

27. ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE 25. 1. 2016

27. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje  bylo svolané v mimořádném termínu především kvůli  vyhodnocení Dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 – malý dotační program a Dotačního programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016. Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Jde o překlenutí doby, než budou k dispozici finanční prostředky z MPSV tak, aby „neziskovky“ nemusely propouštět zaměstnance a mohly zajišťovat služby v daném rozsahu. Oba dotační tituly byly zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleny. V případě malého dotačního programu se týká o částku 10,5 mil Kč v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2016. Na protidrogovou politiku byla z rozpočtu ÚK vyčleněna částka 3 mil. Kč. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček  dále poděkoval všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění 7. zimní Olympiády dětí a mládeže. Úroveň přípravy a průběhu ocenily všechny výpravy ostatních krajů. Olympiáda přispěla k dobré prezentaci Ústeckého kraje na veřejnosti.

Jitka Hanousková, zastupitel Ústeckého kraje