KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

4. PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ S VV OV KSČM 10. 9. 2019

V úterý 10. září se na dalším pracovním setkání sešli zastupitelé zvolení z kandidátek KSČM z okresu Teplice s VV OV KSČM. Nosným tématem byly odpady, jejich třídění a likvidace., Příští pracovní setkání se uskuteční 3. prosince a nosným tématem budou rozpočty a investiční akce roku 2020.

(jh)               foto H.Ludvíková