KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

KLUBOVÁ SCHŮZKA LKŽ 6. 11. 2023

 

V pondělí 6. listopadu  se  opět sešly členky Levicového klubu žen Teplice na pravidelné schůzce.  Předsedkyně LKŽ Nataša Schalková zrekapitulovala měsíc od posledního setkání. Informovala o Okresní konferenci KSČM, které se zúčastnila jako host a připravila pro delegáty občerstvení. Jitka Hanousková informovala o nutných úsporách v rozpočtu  OV KSČM a tím i nemožnosti ve větší míře finančně spolupracovat na akcích LKŽ. Dále hovořila o semináři Komise  žen ÚV KSČM v Praze 21. 10. a do kroniky LKŽ, kterou vede Marie Vršatová, předala fotosoubor z této akce.  Přestože je teprve počátek listopadu, LKŽ začal připravovat Vánoční posezení, které se bude konat 13. prosince v sále restaurace U Aladdina.  Členky se dohodly, že se  22. listopadu sejdou  na společném posezení ve Sklářském klubu.   A pak se jako vždy rozproudila volná diskuse, tradičně nechybělo ani pohoštění. Příští schůzka se koná 4. prosince a teplické levicové ženy jako vždy zvou mezi sebe další členky.              

                                                                                                         (jh)