KSČM - Ústeckého kraje. KSČM - centrální.

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ VE ŠTRASBURKU 11. 12. 2018

ZAVEDENÍ KOSMICKÉHO PROGRAMU UNIE A ZŘÍZENÍ AGENTURY EVROPSKÉ UNIE PRO KOSMICKÝ PROGRAM
Formálně má EU řadu společných politik, ať již v různých odvětvích dopravy, průmyslu nebo zemědělství. Vesmírný program je však jedním z mála programů EU, kde je i pro řadového občana jasné, že zde EU vystupuje jako jeden celek. Návrh, který spojuje všechny stávající programy tj. Galileo, EGNOS a Copernicus a dále je doplňuje o dvě nové iniciativy, SSA a GOVSATCOM je jasným příkladem evropské přidané hodnoty. Využívání údajů a služeb, které v těchto programech organizuje ESA a možnost rozvinout navazující odvětví, která přinesou prospěch jak uživatelům, tak evropskému průmyslu, to vše je evidentně program EU, nikoliv pouze souhrn národních programů zastřešených některou z jejích institucí. Souhrn programů mimo jiné bere v úvahu problémy spojené s provozem vysokého počtu družic na oběžné dráze i s poměrně značným množstvím vesmírného odpadu. Tento odpad ohrožuje bezpečnost a je nutné tuto problematiku v dohledné době řešit. Rovněž kybernetická bezpečnost podzemních a kosmických infrastruktur je zásadní pro zajištění nepřetržitého provozu systému. Vedoucí postavení EU v dané strategické oblasti je důležité pro udržení konkurence schopnosti a autonomie. Vytváří se zde velký prostor pro nové obchodní příležitosti i poměrně rozsáhlou hospodářskou činnost a to v souvislostech, o kterých jsme ještě nedávno neměli ani tušení. Zprávu jednoznačně podporuji.

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. poslanec EP

na fotografii je Alžběta Krausová ( Ústav státu a práva AV ČR) a Alex Ivančo (vedoucí oddělení mezinárodního práva na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR)